Το βιογραφικό σημείωμα είναι μια περίληψη της επαγγελματικής μας εμπειρίας, της εκπαίδευσης μας και των ικανοτήτων μας. Είναι η επαγγελματική ταυτότητα που διαθέτουμε. Είναι πιθανό να διαθέτουμε πολλές επαγγελματικές ταυτότητες, σε αυτή την περίπτωση, κάθε φορά προβάλλουμε εκείνη, που ταιριάζει στην εκάστοτε θέση εργασίας. Μπορούμε, να έχουμε πάνω από ένα βιογραφικό σημείωμα και να επιλέγουμε αυτό που ταιριάζει στις εργασιακές απαιτήσεις της θέσης, στην οποία το αποστέλλουμε. Ένα καλό βιογραφικό, δεν είναι μόνο το βιογραφικό που περιλαμβάνει πολλά προσόντα είναι και αυτό που αναδεικνύει ακόμα και τα λίγα ή τα συνηθισμένα στοιχεία του υποψηφίου. Από την άλλη, ένα πρόχειρα γραμμένο βιογραφικό, μπορεί να αδικήσει και να μειώσει τα πλεονεκτήματα και τα προσόντα που διαθέτει ένας υποψήφιος.

Το συναντάμε ως CV (Curriculum Vitae), στα λατινικά, που σημαίνει «περίληψη ζωής». Αποτελεί ένα μέσο προβολής του εαυτού μας. Με αυτό, ο υποψήφιος καταδεικνύει πόσο κατάλληλος είναι να αναλάβει τη θέση εργασίας. Σκοπός του βιογραφικού είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον του εργοδότη, ώστε να τον καλέσει σε συνέντευξη, για να εξετάσει από κοντά την καταλληλότητά του υποψηφίου για τη θέση.

    Επικοινωνήστε μαζί μας    Μετάβαση στο περιεχόμενο