Περίπου το 90 τις εκατό του διεθνούς εμπορίου ανταλλαγής προϊόντων σε όγκο , μεταφέρονται μέσω θαλάσσης , παρά την ανάπτυξη των άλλων μέσων μεταφοράς. Όταν πρόκειται για την μεταφορά, εννοούμε την θαλάσσια μεταφορά, η οποία παρέχει αδιαμφισβήτητα το κύριο μέσο μεταφοράς αγαθών. Επίσης, με την παγκοσμιοποίηση, η θαλάσσια μεταφορά θα συνεχίσει να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανταλλαγή προϊόντων ειδικά στην ευρωπαϊκή ένωση. Καμία άλλη ήπειρος δεν έχει τόσο μεγάλη και πολυποίκιλη ακτογραμμή σε σχέση με την συνολική επιφάνεια της που εξυπηρετεί τις ανταλλαγές της. Επιπροσθέτως, η συγκέντρωση στους λιμένες της ευρωπαϊκής ένωσης είναι η υψηλότερη στο κόσμο και ο εμπορικός στόλος που ελέγχεται από την Ε.Ε είναι μακράν ο μεγαλύτερος στο κόσμο. Η Κύπρος, ως εδραιωμένο μέλος της Ε.Ε είναι μέσα στις κορυφαίες ναυτικές χώρες του κόσμου και έχει ήδη ένα εδραιωμένο ναυτιλιακό και εμπορικό κέντρο.

Παρ όλο το διεθνή χαρακτήρα, ο τομέας της ναυτιλίας υπάγεται σε αυστηρούς κανόνες σε σχέση με άλλους τομείς της οικονομίας που επίσης λειτουργούν σε ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό πλαίσιο. Στην πραγματικότητα, ο τομέας της ναυτιλίας, χρειάζεται νομικούς συμβούλους και διευθυντές που είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις τόσο σε νομικό όσο αλλά και επιχειρηματικό τομέα, ικανοί να λειτουργήσουν σε διαφορετικές δικαιοδοσίες και να αντιμετωπίσουν μια πληθώρα νομικών και επιχειρηματικών προκλήσεων.

Συνεπώς, η κατανόηση της αλληλοσυσχέτισης μεταξύ των κανονισμών, των επιχειρήσεων μεταφοράς , την οικονομική ανάπτυξη και την παγκοσμιοποίηση έχει γίνει μια απαιτητική και περίπλοκη δουλειά. Του εναντίον, κάθε συνήγορος ή επιχειρηματικός επαγγελματίας πρέπει να είναι ειδικός και στους δυο κλάδους: στο νομικό πλαίσιο αλλά και στην ναυτιλιακή επιχείρηση για να μπορέσει να καθιερώσει τον εαυτό του σαν αξιόπιστο σύμβουλο. Συνεπώς, μία από τις προσδοκίες του προγράμματος είναι να παρέχουν στους φοιτητές μια ενδελεχή κατανόηση της ενοποίησης του νόμου και της επιχείρησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ότι οι μοντέρνοι επαγγελματίες στη ναυτιλία είτε είναι νομικοί είτε διευθυντές , θα εκπαιδευτούν σε ένα λεπτομερές διεθνές πλαίσιο κανονισμών καθώς επίσης και σε εξειδικευμένες επιχειρηματικές πρακτικές και πρακτικές διαχείρισης , αλλά τα οικονομικά που διέπουν αυτήν την ιδιόρρυθμη βιομηχανία , και αυτό θα είναι το πλεονέκτημα που τους καθιστά εξαιρετικά ανταγωνιστικούς.

Συνεπώς, το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα νομικά θέματα που είναι απαραίτητα για ένα δικηγόρο στο ναυτιλιακό τομέα ,ενώ την ίδια στιγμή , προετοιμάζει τους φοιτητές να γίνουν ειδικοί στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Το παρόν μεταπτυχιακό στοχεύει στο συνδυασμό της ουσιαστικής γνώσης και στο σύνολο δεξιοτήτων , τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα σήμερα για τον ναυτιλιακό τομέα.

Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκτός άλλων, τα μαθήματα :

Ναυτικού δικαίου, δικαίου μεταφοράς αγαθών μέσω θαλάσσης και άλλων μέσων , ναυτασφάλιση κανονισμών διεθνούς εμπορίου , τραπεζικά και ναυτιλιακά οικονομικά , διαχείριση πλοίου και οικονομικά θαλάσσιας μεταφοράς , δικαιοδοσίες και εναλλακτικές επιλύσεις διαμαχών , και μοτίβα διεθνούς εμπορίου. Τα παραπάνω μαθήματα είναι ο πυρήνας του προγράμματος και αποτελούν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών με ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια που είναι χρήσιμα για οποιοδήποτε νομικό ή επιχειρηματικό επαγγελματία που εύχεται να ειδικευτεί στην ναυτιλιακή βιομηχανία.

Μια μεγάλη γκάμα ευκαιριών, σε απαιτητικές θέσεις , είναι διαθέσιμες στους επικείμενους αποφοίτους. Η ποικιλομορφία του ναυτιλιακού τομέα και οι δραστηριότητες των υποτομέων , που ουσιαστικά διαμορφώνουν την βιομηχανία της ναυτιλίας , καθώς επίσης και το παγκόσμιο εμπόριο και τη μεταφορά που περιλαμβάνει εκατοντάδες από μεγάλες μεσαίες και μικρές εταιρίες ( και πολλές χιλιάδες που λειτουργούν παγκοσμίως) , εκ των οποίων όλες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους επιδέξιους και πολυτάλαντους επαγγελματίες. Σε αυτό το περιεχόμενο, το πρόγραμμα έχει υπολογιστεί προσεκτικά και έχει σχεδιαστεί να παράξει ανταγωνιστικούς και πολυτάλαντους επαγγελματικά δικηγόρους και διευθυντές που θα είναι ικανοί να εργαστούν σε ανώτατο επίπεδο στελεχών.

Ενδεικτικά , οι τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας που θα επωφεληθούν από την επιπρόσθετη αξία των αποφοίτων αυτού του προγράμματος είναι :

 1. Τα πρακτορεία δημοσίου τομέα με ευθύνες ρυθμιστικού χαρακτήρα και άλλοι οργανισμοί με δημόσιο συμφέρον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 2. Προσωπικό ναυτιλιακών εταιριών στην ξηρά.
 3. Νομικός και δικαστικός τομέας.
 4. Τραπεζικός και οικονομικός τομέας.
 5. Τομέας εμπορίου και ακόμα
 6. Ερευνητικό και ακαδημαϊκό τομέα.

Σε όλα τα παραπάνω, χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί η ίδια ομάδα καταρτιζόμενων ανθρώπων. Επίσης χρειάζεται να σημειωθεί πως το πρόγραμμα είναι μοναδικό στην Κύπρο και ένα από τα λίγα προγράμματα που προσφέρονται παγκοσμίως.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να :

 1. Συμβουλεύσουν, να παραπέμψουν στην δικαιοσύνη και να διαπραγματευτούν βασισμένοι στη νομοθεσία που διέπουν την θέση του ναυάρχου, το διεθνές εμπόριο, και τη ναυτασφάλιση, τη νομοθεσία που διέπει τη μεταφορά αγαθών, τους εταιρικούς νόμους και το σχετικό ρυθμιστικό περιεχόμενο.
 2. Παρουσιάσουν δεξιότητες διαπραγμάτευσης , επικοινωνιακές και επαγγελματικές δεξιότητες , τόσο σε προφορικό ή σε γραπτό επίπεδο.
 3. Εφαρμόσουν ανεξάρτητη ανάλυση και έρευνα στο νομικό και επιχειρηματικό τομέα.
 4. Κατανοήσουν τις πλευρές σχετιζόμενες με την διεθνή επίλυση διαμαχών ( συμβατικών και εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαμαχών) και τη σημασία της συνεργασίας και του φιλικού διακανονισμού διαμαχών χωρίς τη θυσία της αποδοτικότητας και τις επιμονής σε αιτιολογημένους στόχους και δικαιώματα.
 5. Παρουσιάσουν μια γενική γνώση και κατανόηση των δομών, των διεργασιών , και των ιδρυματικών πρακτικών της ναυτιλίας και του εμπορίου στη παγκόσμια αγορά.
 6. Εφαρμόσουν εργαλεία και τεχνικές σχετικές με τις διάφορες πτυχές της ναυτιλιακής επιχείρησης , μαζί με ένα εύρος επιχειρηματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται σε διευθυντικές θέσεις εντός των ναυτιλιακών και σχετιζόμενων βιομηχανιών.
 7. Αναπτύξουν, ενσωματώσουν και προωθήσουν δραστηριότητες σχετικές με τη νομοθεσία , την ναυτιλιακή επιχείρηση , το διεθνές εμπόριο και την διαχείριση στην ναυτιλία κάνοντας καλή χρήση της συνδυασμένης γνώσης από τους παραπάνω κλάδους και να αξιολογήσουν με κριτική σκέψη τις καταστάσεις και τα φαινόμενα της βιομηχανίας σαν εξειδικευμένοι επαγγελματίες.
 8. Παρουσιάσουν τη κατάλληλη γνώση και εφαρμογή των μεθόδων που απαιτούνται για να προχωρήσουν σε ένα πτυχίο πάνω στην έρευνα ( διδακτορικό).
ατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά 48
Επιλεγόμενα 12
Μεταπτυχιακή Εργασία 30
TOTAL 90

Υποχρεωτικά

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 48 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Hours / week
1 DLITSM501 INTERNATIONAL TRADE AND SHIPPING MANAGEMENT 8 3
2 DLMLSB502 INTERNATIONAL MARITIME LAW 8 3
3 DLMLSB503 LAW OF CARRIAGE OF GOODS 8 3
4 DLMLSB504 MARINE INSURANCE 8 3
5 DLMLSB505 DISPUTE RESOLUTION 8 3
6 DLMLSM506 RESEARCH METHODS 8 3

Επιλεγόμενα

Ο φοιτητής πρέπει να διαλεξει κατεύθυνση και να συμπληρωση επιτυχώς 12 ECTS

SHIP MANAGEMENT

No. Κωδικός Όνομα ECTS Hours / week
1 DLITSM511 SHIP MANAGEMENT 6 3
2 DLITSM512 COMMERCIAL MANAGEMENT OF SHIPS 6 3

FINANCIAL MANAGEMENT

No. Κωδικός Όνομα ECTS Hours / week
1 DLITSM513 BANKING AND FINANCE 6 3
2 DLITSM514 ECONOMICS OF INTERNATIONAL TRADE AND TRANSPORT 6 3

TRADE REGULATIONS AND PRACTICE

No. Κωδικός Όνομα ECTS Hours / week
1 DLITSM515 GLOBAL TRADE REGULATIONS AND PRACTICE 6 3
2 DLITSM516 ADVANCED CHARTERING PRACTICE AND LEGAL ISSUES 6 3

Μεταπτυχιακή Εργασία

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Hours / week
1 DLMLSM520 DISSERTATION 30 3

Η Διάρκεια Σπουδών είναι 3 ακαδηµαϊκά εξάµηνα για πλήρη παρακολούθηση και 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα για μερική παρακολούθηση.

DLITSM501: International Trade And Shipping Management

Διεθνείς Μεταφορές Και Ναυτιλιακή Διοίκηση

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να

 1. Αναπτύξουν μια κατανόηση της παγκόσμιας ανάπτυξης και τις βάσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας και της επιχείρησης του εμπορίου.
 2. Αναπτύξουν μια κατανόηση των μακροοικονομικών και πολιτικών αλλαγών της εποχής μιας εκτυλισσόμενης παγκοσμιοποίησης και πως αυτή διαμορφώνει την ναυτιλιακή αγορά.
 3. Περιγράψουν και να αξιολογήσουν πρακτικές εξαγωγής και εισαγωγής προϊόντων και του περιβάλλοντος της επένδυσης στο οποίο λαμβάνει χώρα η διεθνής ναυτιλία και οι επιχειρηματικές συναλλαγές εμπορίου.
 4. Αναπτύξουν μια κατανόηση του παγκόσμιου χρηματικού πλαισίου της διεθνής επιχείρησης και τις επιρροές του πάνω στην ναυτιλία και το εμπόριο.
 5. Εξοικειωθούν με το ρόλο και τις κύριες λειτουργίες της διεθνής μεταφοράς.
 6. Εξοικειωθούν με τους τύπους των πλοίων, των φορτίων και της διαχείρισης του φορτίου.
 7. Εξοικειωθούν με το κύρια προϊόντα και τη ροή και την αγορά των προμηθειών.
 8. Εξοικειωθούν με τη βασικούς δείκτες εφοδιασμού και με άλλες κατευθυντήριες δυνάμεις της κυρίαρχης ναυτιλιακής αγοράς.

Τρόπος διεξαγωγής: Δια ζώσης

Προτεινόμενα μαθήματα επιλογής στο πρόγραμμα

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Ο ορισμός της παγκοσμιοποίησης της φύσης και της δομής της παγκόσμιας επιχείρησης
 2. Διεθνές εμπόριο –κινητήριες δυνάμεις και εμπόδια.
 3. Τα αποτελέσματα του γεωπολιτικού περιβάλλοντος και ο ρόλος των εθνικών και υπερεθνικών ρυθμιστικών πρακτορείων
 4. Τους στρατηγικούς περιβαλλοντολογικούς συντελεστές που επηρεάζουν την παγκόσμια επιχείρηση
 5. Την επιρροή των παγκόσμιων οικονομικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων
 6. Την επιρροή των παγκόσμιων πολιτιστικών και κοινωνικοπολιτιστικών παραγόντων
 7. Τη σημασία των φυσικών πόρων και την επίδραση της βιομηχανοποίησης στο παγκόσμιο περιβάλλον.
 8. Τους ρόλους των διεθνών διευθυντών και τη λειτουργία της διεύθυνσης του διεθνούς ανθρωπίνου δυναμικού
 9. Παγκόσμιες στρατηγικές, παγκόσμιες λειτουργίες και προώθηση προϊόντων
 10. Πρακτικές εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων.
 11. Εξέλιξη της μεταφοράς μέσω θαλάσσης , τα μοτίβα της και τη συνεισφορά της στο διεθνές εμπόριο
 12. Τύποι και λειτουργίες πλοίων και φορτίων
 13. Μεταφορά σαν ένα μέρος της μέρος του παγκόσμιου εφοδιασμού και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 14. Δομή της ναυτιλιακής βιομηχανίας και οι μεγάλοι της συνεργάτες
 15. Εφοδιασμός και ζήτηση για υπηρεσίες μεταφοράς –οι 4 ναυτιλιακές αγορές
 16. Οικονομική λειτουργία-κόστη και έσοδα

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

 1. Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.
 2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 1. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.
 2. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.
 3. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 4. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.
 5. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων
 6. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης.

DLMLSB502: INTERNATIONAL MARITIME LAW

Διεθνές Ναυτιλιακό Δίκαιο

Με την ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Κατανοήσουν τη φύση των διεθνών κανονισμών σχετιζόμενων με την ναυτιλία και πως εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο.
 2. Κατανοήσουν τα νομικά θέματα και τις αρχές σχετικά με το ναυαρχείο.
 3. Καθώς επίσης και τα θέματα ασφαλείας και τα περιβαλλοντολογικά θέματα και πολιτικές ( κώδικας ism ) που το υποστηρίζουν.
 4. Κατανοήσουν τις ευθύνες σχετικά με τους επιβάτες και τη θαλάσσια μόλυνση.
 5. Κατανοούν τις μεθόδους διασφάλισης των ναυτιλιακών απαιτήσεων και τις προτεραιότητες των δικαιωμάτων παρακράτησης των απαιτήσεων.

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Νομικά και πρακτικά θέματα σχετικά με την νομοθεσία ενός πρακτορείου, με έμφαση στο ρόλο και στις λειτουργίες του πράκτορα και του μεσίτη.
 2. Νομικά και πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την πρόσληψη και το ρόλο των ναυτικών, συγκεκριμένα την έμμεση ευθύνη του πλοιοκτήτη για το καπετάνιο , τους αξιωματικούς και το προσωπικό.
 3. Νομικά και πρακτικά θέματα σχετικά με την πλοήγηση , ρυμούλκηση και σύγκρουση των πλοίων.
 4. Τη νομοθεσία της διάσωσης και αβαρίας.
 5. Ειδικά θέματα που διέπουν την διεθνή μεταφορά των επιβατών στη θάλασσα, με έμφαση στα επιβατηγά πλοία ,και κρουαζιερόπλοια τακτικών γραμμών.
 6. Νομικά θέματα σχετικά με τον περιορισμό της ευθύνης και της ευθύνης της θαλάσσιας μόλυνσης από τα πλοία, συγκεκριμένα περιβαλλοντολογικά νομικά θέματα που προκαλούνται από την θαλάσσια μόλυνση ή ατυχήματα και οι επιβλαβείς συνέπειες της στην θάλασσα , τη ξηρά και τον αέρα. Ειδικές παραπομπές στην μεταφορά του πετρελαίου και επικίνδυνων φορτίων.
 7. Σύλληψη των πλοίων, εφαρμογή και προτεραιότητες στις ναυτιλιακές απαιτήσεις , και πιο συγκεκριμένα : η φύση της αγωγής κατά παντός υπευθύνου, την σύλληψη των παράνομων σκαφών, την διαδικασία της σύλληψης, τους διάφορους τύπους και τις προτεραιότητες των παρακρατών που έχουν αποκτηθεί σε πρακτικές του ναυαρχείου, καθώς επίσης και τα χρονικά πλαίσια και τους περιορισμούς.

DLMLSB503: LAW OF CARRIAGE OF GOODS

Δίκαιο Μεταφοράς Αγαθών.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Κατανοήσουν βασικά νομικά θέματα που προκύπτουν στο διεθνές εμπόριο και τα συμβόλαια μεταφοράς και να αναλύουν και να συζητούν πως οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες προκύπτουν στις σχέσεις του διεθνούς εμπορίου.
 2. Κατανοήσουν τις νομικές αρχές σχετικά με τα ναυλοσύμφωνα και τις φορτωτικές και να συγκρίνουν τις συμβάσεις της κύριας μεταφοράς των αγαθών μέσω θαλάσσης και τις διαφορές τους.
 3. Παρουσιάσουν μια βασική κατανόηση των αρχών και των πρακτικών της δίκης και της διαιτησίας στην επίλυση των διαμαχών.

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Υποχρεώσεις από το συμβόλαιο της ναύλωσης ( πλοϊμότητα, σταλίες , παρεκκλίσεις
 2. Ναυλοσύμφωνα κατά χρόνο
 3. Ναυλοσύμφωνα κατά ταξίδι
 4. Φορτωτική στην Hauge Visby, στους κανόνες του Αμβούργου και του Ρότερνταμ.
 5. Μεταφορά αγαθών από τρίτους και με διαφορετικούς τρόπους
 6. Επίλυση διαμάχης

DLMLSB504: MARINE INSURANCE

Ναυτασφάλιση

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Κατανοήσουν τις θεμελιώδεις έννοιες του κινδύνου , της απώλειας και της ασφαλισιμότητας του κινδύνου .
 2. Κατανοήσουν τις θεμελιώδεις έννοες της νομοθεσίας της ναυτασφάλισης.
 3. Κατανοήσουν τους διάφορους τύπους των ναυτιλιακών κινδύνων και την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για αυτούς.
 4. Κατανοήσουν την ιδέα της αντασφάλισης και τους διάφορους τύπους αντασφαλιστικής κάλυψης.
 5. Αναλύουν την εφαρμογή των διαφορετικών καθεστώτων του περιορισμού της ευθύνης σε περιεχόμενο ασφαλιστικής κάλυψης.

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Ορισμός του κινδύνου ( άμεση απώλεια/ κυμαινόμενη απώλεια ) και ασφαλισιμότητα του ρίσκου.
 2. Διαχείριση του κινδύνου( αποφυγή ρίσκου, έλεγχος, μεταφορά, και φύλαξη)
 3. Θεμελιώδεις αρχές του ασφαλιστικού οφέλους, την απόλυτη δικαιοσύνη και την εγγύηση
 4. Τύπους κινδύνου στην ναυτιλία ( σκάφος και μηχανές , προστασία και εγγύηση , ναύλος , απώλεια ενοικίασης , κίνδυνοι πολέμου και απεργιών, επισταλίες, ασφάλιση άμυνας , ασφάλιση φορτίου)
 5. Διάσωση και εξομάλυνση
 6. Ευθύνη για ναυτιλιακές ασφαλιστικές απαιτήσεις , παγκόσμιος περιορισμός και τη σχέση τους με την ναυτασφάλιση.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 1. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.
 2. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.
 3. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 4. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.
 5. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων
 6. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης.

DLMLSB505: DISPUTE RESOLUTION

Επίλυση Διαμάχης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Λάβουν υπ όψιν με κριτική σκέψη τους διεθνείς κανονισμούς σχετικά με τα θέματα τις δικαιοδοσίας
 2. Εκφράσουν κριτικά τις αρχές και τα στάδια της διαπραγμάτευσης , της μεσολάβησης και της διαιτησίας
 3. Κρυσταλλώσουν την σημασία της κατάληψης σε μια ζωτική συμφωνία , διαχωρίζοντας έτσι τα γεγονότα, τις πραγματικές προθέσεις από τις παραποιήσεις και τους ευσεβείς πόθους.
 4. Εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές και τεχνικές της διαπραγμάτευσης.
 5. Κατανοήσουν το σκοπό και τη σημασία της μεσολάβησης.
 6. Εξοικειωθούν με τεχνικές μεσολάβησης.
 7. Σχηματίσουν τεκμηριωμένες ιδέες για τη χρήση της εμπορικής μεσολάβησης για ναυτιλιακές περιπτώσεις.
 8. Κατανοήσουν τις βασικές νομικές αρχές της διεθνείς εμπορικής διαιτησίας με ειδική αναφορά στις ναυτιλιακές περιπτώσεις.

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Οι διεθνείς κανονισμοί σχετικά με τα θέματα της δικαιοδοσίας , ποιος έχει το δικαίωμα να μηνύσει , που θα βρίσκεται το δικαστήριο που θα αναλάβει την υπόθεση, και ποιος θα είναι ο εφαρμοστικός νόμος.
 2. Δημιουργώντας μια καλή συμφωνία, φτάνοντας στο ναι
 3. Τη σημασία της κατάληξης σε μια καλή και ζωτικής σημασίας συμφωνίας, διαχωρίζοντας τα γεγονότα, τις πραγματικές προθέσεις από τις παραποιήσεις.
 4. Τα συνεργατικά και φιλικά παιχνίδια σε προ συμβατικό στάδιο, κατά τη διάρκεια του σταδίου της ενσωμάτωσης και πότε προκύπτει μια διαμάχη.
 5. Τις βασικές μεθόδους διαπραγμάτευσης.
 6. Τις αρχές της εμπορικής μεσολάβησης.
 7. Τη διεθνή εμπορική διαιτησία , με αναφορά σε ναυτιλιακές και οικονομικής φύσης περιπτώσεις.

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

 1. Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.
 2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 1. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.
 2. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.
 3. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 4. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.
 5. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων
 6. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης.

DLMLSM506: RESEARCH METHODS

Μέθοδοι Έρευνας

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Αποκτήσουν μια ξεκάθαρη κατανόηση των διάφορων χαρακτηριστικών της έρευνας .
 2. Αναγνωρίσουν τα θέματα της έρευνας ή τις υποθέσεις έρευνας.
 3. Θέσουν τα θέματα της έρευνας και να είναι ικανοί να εξάγουν τις αρχές εκπαιδευτικής έρευνας για να αναπτύξουν σχέδια έρευνας και μεθοδολογίες κατάλληλες για την εξερεύνηση οικονομικών και πολιτικών θεμάτων.
 4. Αναγνωρίσουν τα στοιχεία που υπογραμμίζουν την ποιότητα της έρευνας μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων έρευνας.
 5. Λάβουν υπ όψιν όλους τους διάφορους τύπους πηγών για να αποκτήσουν της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.
 6. Συνθέσουν τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και τις πηγές.
 7. Κατανοήσουν τις διαδικασίες που ακολουθούνται και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζεται για να γράψουν μια πρόταση έρευνας διαμέσου της πρακτικής εμπλοκή τους στη διαδικασία.
 8. Επιλέξουν ένα σχέδιο έρευνας και να προχωρήσουν στην ανάλυση.
 9. Αναπτύξουν τη δικές του ερωτήσεις έρευνας και μεθοδολογικά μοτίβα , τα οποία τελικά θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της διπλωματικής τους.
 10. Γράψουν την εργασία.
 11. Κατανοήσουν τους μηχανισμούς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την ικανοποιητική διασύνδεση της έρευνας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στους τελικούς χρήστες και τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε όλους τους εμπλεκόμενους , ακαδημαϊκούς ή μη.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Φύση της επιχειρηματικής έρευνας –θέμα έρευνας

 1. Κατανόηση και να προσδιορισμός τω ν χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της επιχειρηματικής έρευνας .
 2. Απόκτηση μιας ξεκάθαρης κατανόησης των διαφορετικών χαρακτηριστικών της έρευνας.
 3. Αναγνώριση και να αξιολόγηση των διαφορετικών αποδόσεων ενός καλού θέματος έρευνας.
 4. Ανάλυση και εφαρμογή των διάφορων τεχνικών δημιουργίας ερευνητικών ιδεών.
 5. Παρουσίαση για το πως οι ερευνητικές ιδέες μπορούν να βελτιωθούν
 6. Θεώρηση των διαφορετικών τρόπων συγγραφής ενός θέματος έρευνας ή μιας υπόθεσης.
 7. Αντίληψης της σημασίας της θεωρίας στην συγγραφή της έρευνας και κατανόηση της φύσης των δεδομένων.

Κριτική αξιολόγηση της βιβλιογραφίας

 1. Παρουσίαση της επίγνωσης της μοντέρνας γνώσης και αναγνώριση για το πως η έρευνα ταιριάζει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
 2. Αξιολόγηση της έρευνας που έγινε από άλλους συγγραφείς σε ένα θεματικό τομέα.
 3. Ανάπτυξη θεμάτων έρευνας και στόχων βρίσκοντας ερευνητικές ευκαιρίες που δεν έχουν παρθεί μέχρι τώρα.
 4. Ανακάλυψης και θεώρησης ερευνητικών προσεγγίσεων , κατάλληλεων στρατηγικών και τεχνικών
 5. Υπογράμμιση των θεμάτων όπου η εργασία θα περέχει νέα διαφωτιστικά στοιχεία παρουσιάζοντας τη σύνδεση του θέματος της έρευνας και των στόχων
 6. Θεώρηση όλων των διαφορετικών τύπων διαθέσιμων πηγών.
 7. Κατανόηση του πως η βιβλιογραφία χρειάζεται να παρατεθεί σωστά.

Στρατηγικές έρευνας και σχεδιασμός

 1. Κατανόηση των διαφορετικών στρατηγικών διεξαγωγής έρευνας ( ποιοτική και ποσοτική)
 2. Αναγνώριση του πότε είναι κατάλληλη κάθε στρατηγική να χρησιμοποιηθεί και πώς να επιλεχθεί μιας μέθοδος.
 3. Επεξήγηση της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί στη συγγραφή της έρευνας χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη μέθοδο.
 4. Αξιολόγηση των στρατηγικών σκεπτόμενοι τη συσχέτιση των οφελών , των δυσκολιών και των θεμάτων που ο ερευνητής πρέπει να λάβει υπόψη όταν χρησιμοποιεί την εκάστοτε μέθοδο
 5. Κατανόηση τις έννοιας της δειγματοληψίας και ικανότητα κατάλληλης δειγματοληπτικής προσέγγισης.

Συλλογή δεδομένων χρησιμοποιώντας συνεντεύξεις

 1. Αξιολόγηση των διάφορων προβλημάτων που είναι πιθανό να αντιμετωπίσει ένας ερευνητής σχετικά με απόκτηση πρόσβασης στις πηγές.
 2. Σχεδιασμός στρατηγικών για την απόκτηση πρόσβασης.
 3. Κατανόηση για το πώς να ξεπεράσουν οργανωτικά θέματα για την διαβεβαίωση της πρόσβασης
 4. Αναγνώριση και αξιολόγηση των διάφορων τύπων των συνεντεύξεων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων
 5. Σχεδιασμός και διεξαγωγή μιας συνέντευξης

Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

 1. Αναγνώριση των εμπλεκόμενων δραστηριοτήτων κατά την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων
 2. Αξιολόγηση της χρησιμότητας της εκάστοτε δραστηριότητας.
 3. Κατανόηση όλων των σταδίων που οδηγούν σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία ανάλυσης δεδομένων

Εισαγωγή στην ποσοτική έρευνα

 1. Κατανόηση της έννοιας της ποσοτικής έρευνας και ικανότητας διαχωρισμού από την ποιοτική έρευνα
 2. Μάθηση των κυρίων μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την ποσοτική έρευνα , και ικανότητα εξήγησης και σύγκρισης τους ( πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε μέθοδο)
 3. Αναγνώριση των κυρίων στοιχείων της ποσοτικής έρευνας όπως οι δείκτες , τα στοιχεία της ανάλυσης και η δειγματοληψία.
 4. Κατανόηση πώς να παρουσιάσουν τα ποσοτικά δεδομένα και τα ευρήματα

Συλλογή ποσοτικών δεδομένων

 1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για το πώς να χρησιμοποιηθούν οι διαδικτυακές βάσεις δεδομένων από διάφορους οργανισμούς για να αποκτήσουν δεδομένα για μια ανάλυση
 2. Εξοικείωση με τις τεχνικές του ερωτηματολογίου που είναι διαθέσιμες και πότε είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί ένα ερωτηματολόγιο
 3. Κατανόηση της χρήσης του ερωτηματολογίου
 4. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων για το πώς θα σχεδιαστεί ένα ερωτηματολόγιο για μια ανάλυση έρευνας
 5. Μάθηση σημαντικών πληροφοριών που χρειάζονται όταν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει ένα ερωτηματολόγιο για μια ανάλυση ποσοτικής έρευνας

Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων

 1. Μάθηση για την εισαγωγή δεδομένων σε πρόγραμμα excel για την δημιουργία σωστών λογιστικών πινάκων για την ανάλυση οποιονδήποτε δεδομένων
 2. Ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου
 3. Περιγραφή διάφορων δεικτών χρησιμοποιημένα σε γραφήματα-γραφική ανάλυση
 4. Σύνοψη δεδομένων χρησιμοποιώντας βασικές στατιστικές –στατιστική ανάλυση
 5. Έλεγχος σχέσεων μεταξύ 2 δεικτών χρησιμοποιώντας γραφήματα και στατιστικές.
 6. Κατανόηση της έννοιας της σημασίας

Απλή αναδρομική ανάλυση για ποσοτικά δεδομένα

 1. Εισαγωγή στην έννοια της χρήσης μιας στατιστικής μεθόδου
 2. Μάθηση μιας απλής αναδρομικής ανάλυσης
 3. Απόκτηση αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της ανάλυσης
 4. Εξήγηση των αποτελεσμάτων από μια αναδρομική ανάλυση εκτίμησης
 5. Εφαρμογή της μεθόδου στο excel χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα

Πολλαπλή αναδρομική ανάλυση για ποσοτικά δεδομένα

 1. Κατανόηση του πολλαπλού πλαισίου αναδρομικής ανάλυσης
 2. Εκτίμηση του μοντέλου πολλαπλής αναδρομικής ανάλυσης και απόκτηση αποτελεσμάτων
 3. Εξήγηση των αποτελεσμάτων από το μοντέλο όσον αφορά την σημασία και τους συντελεστές.
 4. Υπολογισμός των διάφορων αποτελεσμάτων από έναν δείκτη προς άλλον
 5. Πρόβλεψη των εξαρτημένων δεικτών
 6. Εισαγωγή στην έννοια της δοκιμής της υπόθεσης

Πολλαπλή αναδρομική ανάλυση –παράταση

 1. Εύρεση αποτελεσμάτων και εξήγηση του πότε η μέτρηση ενός ή περισσοτέρων δεικτών αλλάζει
 2. Εκτίμηση και εξήγηση πολλαπλών αναδρομικών σχέσεων στη μορφή των αλγορίθμων και του ρυθμού ανάπτυξης
 3. Κατανόηση και εφαρμογή του έννοιας της μη γραμμικότητας
 4. Εκτίμηση στο excel των μη γραμμικών μοντέλων και την εξήγηση των αποτελεσμάτων
 5. Εξοικείωση με τις ιδιότητες των εικονικών δεικτών
 6. Χρήση των εικονικών δεικτών σε αναδρομικές αναλύσεις και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Παραπομπές

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 1. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.
 2. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.
 3. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 4. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.
 5. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων
 6. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης.

DLITSM511: SHIP MANAGEMENT

Διαχείριση Πλοίου

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Κατανοήσουν τις εργασίες σχετικά με τη διαχείριση του πλοίου τον 21 ο αιώνα και την αλληλεπίδραση των διάφορων τμημάτων σε μια ναυτιλιακή εταιρία.
 2. Εκτιμήσουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας διαχείρισης του πλοίου και τη σημασία της προσφοράς ποιοτήτων υπηρεσιών στους πελάτες
 3. Επιδείξουν μια εις βάθος κατανόηση της ευθύνης ενός διαχειριστή πλοίου προς τον πελάτη και τη σημαία.
 4. Αντιληφθούν τη σημασία της επιτυχημένης πολιτικής επάνδρωσης και εκπαίδευσης στην ναυτιλιακή βιομηχανία
 5. Έχουν την ικανότητα να εφαρμόσουν βασικό έλεγχο προϋπολογισμού εφαρμόσιμο στο περιεχόμενο μιας ναυτιλιακής
 6. Δυνατότητα κατανόησης της έννοιας της αξιολόγησης μιας οικονομικής εργασίας σε σχέση με τις λειτουργίες , την ασφάλεια και τους περιβαλλοντολογικούς και πολιτικούς παράγοντες.

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Τύποι πλοίων . πλοία χύδην φορτίου , φορτηγά , πλοία πολλαπλών χρήσεων , δεξαμενόπλοια πετρελαίου και χημικών , τεχνικές και λειτουργικές πλευρές συμπεριλαμβανομένου της εφαρμογής των διεθνών κανονισμών ( ΙΜΟ, ΕU σε τοπικό και εθνικό επίπεδο-θέματα ασφαλείας
 2. Ανάπτυξη των ναυτιλιακών στην Κύπρο και στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια
 3. Λεπτομερή ανάλυση των διάφορων χρήσεων της διαχείρισης του πλοίου , της αλληλεπίδρασης των τμημάτων της εταιρίας και τις πιο σημαντικές ικανότητες μιας ναυτιλιακής
 4. Τη σημασία της πρόσληψης και διατήρησης των 2 βασικών πυλώνων για την επιτυχή επάνδρωση και τους διάφορους τύπους εκπαίδευσης , υποχρεωτικής ή μη.
 5. Προκλήσεις και προοπτικές όπου αντιμετωπίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό ( επάνδρωση ) στην Ευρώπη και τον κόσμο
 6. Εφαρμογή βασικών μεθόδων προϋπολογισμού για την μέτρηση του κέρδους του δικτύου από την λειτουργία του πλοίου
 7. Τη σημασία της ασφάλειας , προστασίας και περιβαλλοντολογικών περιορισμών στην διαχείριση του πλοίου σαν μέρος της ανασκόπησης διαχείρισης ποιότητας

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

 1. Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.
 2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 1. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.
 2. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.
 3. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 4. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.
 5. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων
 6. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης

DLITSM512: COMMERCIAL MANAGEMENT OF SHIPS

Εμπορική Διαχείριση Των Πλοίων

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Λάβουν υπόψη με κριτική σκέψη τη διαδικασία επιλογής και αγοράς πλοίου
 2. Στοχαστούν με κριτική σκέψη τις εναλλακτικές μορφές της εργασίας σε ένα πλοίο και να είναι ικανοί να κάνουν τις καλύτερες επιλογές και να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις σχετικά με την εμπορική εκμεταλλευσιμότητα του φορτίου και των επιβατηγών πλοίων.
 3. Επιλέξουν αναπτύξουν και να επιδιώξουν να ακολουθήσουν κατάλληλες ευκαιρίες εργασίας για ιδιωτικά πλοία και στόλους εταιρίας.
 4. Σχηματίζουν επιβεβαιωμένες γνώμες σχετικά με τους κινδύνους και τις επιβραβεύσεις από τις λειτουργίες σε εξειδικευμένες αγορές.
 5. Αναπτύξουν στρατηγικά πλάνα για το βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο ,και μακροπρόθεσμο μέλλον της διαχείρισης πλοίου σχετικά με τις ναυτιλιακές οργανώσεις
 6. Παρακολουθούν κριτικάρουν αξιολογούν την εμπορική λειτουργία των πλοίων χύδην φορτίου ,τα δεξαμενόπλοια, τα φορτηγά και τα επιβατηγά πλοία.
 7. Παρακολουθούν κριτικάρουν και αξιολογούν τάσεις και οικονομικές και τεχνικές βασικές αρχές σε συγκεκριμένους τομείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας και να γίνουν ικανοί να αναγνωρίζουν καινούργιες επιχειρηματικές ευκαιρίες
 8. Προσαρμόζονται στις αλλαγές της βιομηχανίας και της αγοράς με κριτικό τρόπο και έξυπνα δομημένο τρόπο
 9. Προτείνουν πολιτικές βασισμένες στην εις βάθος κατανόηση των ειδικών εμπορικών θεμάτων και τις γενικές συνθήκες της αγοράς.

Περιεχόμενο μαθήματος

Ναύλωση

 1. Ρόλος των μεσιτών και των διαμεσολαβητών
 2. Περιγραφή πλοίου, ναύλωση και ορολογία εμπορίου
 3. Ταξίδι, χρόνος , ναύλωση γυμνών πλοίων και δεξαμενόπλοιων
 4. Συμβόλαια ναύλωσης
 5. Διαμάχες και διαιτησία

Εκτίμηση ταξιδιού

 1. Μέτρηση χωρητικότητας φορτίου και χρόνος ταξιδιού
 2. Υπολογισμός χρόνου εντός λιμανιού
 3. Υπολογισμός καυσίμου
 4. Εκτίμηση ξηρού φορτίου και ταξιδιού δεξαμενόπλοιων και αποτελέσματα ταξιδιού
 5. Άλλα κόστη ταξιδιού

Υπολογισμός σταλίας

 1. Ρόλος των πρακτόρων και της δήλωσης των δεδομένων
 2. Μέτρηση χρόνου και διακοπή χρόνου
 3. Ολοκλήρωση ταξιδιού
 4. Δηλώσεις σταλίας επισταλία /αποσταλία

Αγορά και συναλλαγή

 1. Διαδικασίες διαπραγμάτευσης και μοντέλα συμβολαίων
 2. Ρόλος των επιθεωρητών και των νηογνωμόνων
 3. Εφεδρικότητα , επιλογή καλύτερης μάρκας, σειρά διαχείρισης εφοδιασμός και παροχή
 4. Παραλαβή
 5. Δημοπρασία και διαμάχες

Γενικό περιεχόμενο

 1. Γενικός οικονομικός σχεδιασμός
 2. Επικοινωνίες και τεχνολογία πληροφοριών στο ναυτιλιακό τομέα
 3. Θέματα πλοίων της γραμμής
 4. Θέματα επιβατηγών πλοίων
 5. Ναυτιλιακή αγορά και ναυτιλιακοί κύκλοι
 6. Μικρές θαλάσσιες μεταφορές
 7. Καθαρισμός
 8. Ευρωπαϊκή πολιτική. Paris MoU. Παγκόσμιο εμπόριο

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

 1. Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.
 2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

 1. Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των
 2. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.
 3. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.
 4. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 5. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.
 6. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων
 7. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης

DLITSM513: BANKING AND FINANCE

Τραπεζικός Τομέας Και Οικονομικά

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τους διάφορους τύπους κινδύνων που εμπίπτουν στο διεθνή τραπεζικό τομέα όπως ο πιστωτικός κίνδυνος , οι κίνδυνοι της αγοράς , οι κίνδυνοι των λειτουργιών, οι κίνδυνοι της χώρας , και οι κίνδυνοι ανταλλαγής
 2. Παρουσιάσουν μια ανασκόπηση των ιδρυματικών χαρακτηριστικών του τραπεζικού συστήματος και να εκτιμήσουν την ανάγκη της οικονομικής διαμεσολάβησης στην ναυτιλιακή αγορά.
 3. Αξιολογήσουν εναλλακτικά μέσα ναυτιλιακής χρηματοδότησης συμπεριλαμβάνοντας την προμήθεια χρέους ,τα κοινοπρακτικά δάνεια , την προσωπική κυριότητα και την ενδιάμεση χρηματοδότηση
 4. Αναπτύξουν γνώση πάνω στον προϋπολογισμό του κεφαλαίου/ τεχνικές εκτίμησης εργασιών που εφαρμόζονται σε σενάρια ναυτιλιακής χρηματοδότησης.
 5. Ερευνήσουν τις κύριες μεθόδους χρηματοδότησης πλοίων, καινούργιων ή ήδη σε χρήση και τη χρηματοδότηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας γενικότερα όπως την αρχική δημόσια προσφορά και τους εταιρικούς δεσμούς
 6. Αναγνωρίζουν τους κινδύνους της ναυτιλιακής χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου του επιτοκίου , του ξένου συναλλάγματος, και των κινδύνων του κόστους ναύλωσης καθώς και τα οικονομικά μέσα / όργανα που χρησιμοποιούνται για να μετριάσουν αυτούς τους κινδύνους

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

 1. Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.
 2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 1. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.
 2. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.
 3. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 4. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.
 5. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων
 6. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης

DLITSM514: ECONOMICS OF INTERNATIONAL TRADE AND TRANSPORT

Οικονομικά Του Διεθνούς Εμπορίου Και Της Μεταφοράς

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές θα είναι ικανοί να

 1. Εξετάσουν με κριτική σκέψη την θεωρία και την πρακτική που κυριαρχεί διαχρονικά στο παγκόσμιο εμπόριο
 2. Αναπτύξουν μια κατανόηση των οικονομικών μοντέλων και θεωριών που εφαρμόζονται σήμερα στη διεθνή σκηνή του εμπορίου
 3. Παρακολουθήσουν και να κριτικάρουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο και την δυναμική των δημόσιων πολιτικών
 4. Εξετάσουν με κριτική σκέψη και να αξιολογήσουν τους όρους ‘ισορροπία στο εμπόριο’ και ‘ισορροπία πληρωμών’ και τη σημασία του για την οικονομική λειτουργία μιας χώρας
 5. Κριτικάρουν τα μοντέρνα μοτίβα του παγκόσμιου εμπορίου και των βασικών κανόνων που υποβόσκουν στο σύστημα
 6. Αναπτύξουν μια κατανόηση των ξένων συναλλαγών , τη σημασία τους για το διεθνές εμπόριο , το ρόλο τους ως μέσα /εργαλεία μακροοικονομικής πολιτικής και τις εσωτερικές εργασίες των ξένων αγορών συναλλαγής
 7. Παρακολουθήσουν εξετάσουν και να αξιολογήσουν το ρόλο και τη σημασία των «κοινών αγορών» των ενεργών εμπορικών εμπορίων και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των πολιτειών μέλων
 8. Παρακολουθήσουν κριτικάρουν και ξεχωρίσουν τις δημοσιονομικές και χρηματικές μετρήσεις πολιτικής που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο και τη μεταφορά
 9. Παρακολουθήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις λειτουργίες μεταφοράς των διαφορετικών μέσων μεταφοράς

Περιεχόμενο μαθήματος

Μια σύντομη περιγραφή του μαθήματος περιλαμβάνει τα παρακάτω

 1. Εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου και μεταφοράς
 2. Απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα –πηγές και εμπόριο- το μοντέλο heckscher onlin-το μοντέλο ricardian
 3. Βασικές ενδείξεις της αγοράς εργασίας και παραγωγή εργασίας
 4. Ισορροπία τιμών –βαθμός ανταλλαγής και η επιρροή τους στο διεθνές εμπόριο
 5. Δασμολογικός προστατευτισμός –εμπόδια εμπορίας –δομή του κόστους του εμπορίου – πολιτική εμπορίου στις ανεπτυγμένες χώρες – ανάπτυξη – κρίση και μεταρρύθμιση
 6. Διεθνείς φορείς εμπορίου- ιδρυματικό πλαίσιο διεθνούς εμπορίου- ρόλος των ενεργών οικονομικών εμποδίων
 7. Απαίτηση και ελαστικότητα της θαλάσσιας μεταφοράς –εφοδιασμός θαλάσσιας μεταφοράς –οικονομίες της κλίμακας – απαιτήσεις –ζήτηση- ισορροπία εφοδιασμού
 8. Ανταγωνιστικές και μη ανταγωνιστικές αγορές , αδρομολόγητο πλοίο –πλοίο γραμμής
 9. Ο ρόλος της ναυτιλίας για την ΕΕ- ο συγκεκριμένος ρόλος των λιμανιών για το διεθνές εμπόριο

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Παραπομπές

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

  1. Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.
  2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 1. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.
 2. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.
 3. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 4. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.
 5. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων
 6. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης

DLITSM515: GLOBAL TRADE REGULATIONS AND PRACTICE

Κανονισμοί Διεθνούς Εμπορίου Και Πρακτική

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Εξοικειωθούν με τους εγκατεστημένους διεθνείς ελέγχους για την εμπορία προϊόντων
 2. Αναπτύξουν μια κατανόηση του πλαισίου της παγκόσμιας επιχείρησης και τις κινητήριες δυνάμεις μαζί με τις βασικές μεθοδολογίες
 3. Εξοικειωθούν με την γκάμα της επιλογής μεταφοράς διαθέσιμη στους εμπόρους
 4. Αναπτύξουν μια κατανόηση των παγκόσμιων μεθόδων πληρωμής που χρησιμοποιούνται στη διεθνή επιχείρηση και τους σχετιζόμενους εμπορικούς κινδύνους
 5. Αναπτύξουν μια κατανόηση γα το πώς οι μακροοικονομικές και πολιτικές αλλαγές στο κόσμο επηρεάζουν τις αξίες του εμπορίου
 6. Περιγράφουν λεπτομερώς οι πρακτικές της εταιρικής εξαγωγής και εισαγωγής κινούνται από τους διεθνείς εμπορικούς όρους
 7. Αξιολόγηση πως τα καθεστώτα τελωνείων ελέγχουν , και για ευαίσθητα προϊόντα αλλά και κατά τη διάρκεια περιόδων συμφωνημένων εγκρίσεων και αποκλεισμών παγκοσμίως

Περιγραφή μαθήματος

Στρατηγική ανασκόπηση του ελέγχου του διεθνούς εμπορίου. Ρόλος του οργανισμού Διεθνούς εμπορίου, έλεγχος και συμμετοχή στο διεθνές υπουργείο εμπορίου , επιρροή του παγκόσμιου οργανισμού τελωνείων , και την ανάπτυξη μιας ασφαλής αντίληψης, ανάπτυξη και αρχές του εμπορίου αγαθών.

Ανάλυση αγοράς και καταμερισμός , αποδοτικότητα και σχέσης κόστους, διεθνής κοστολόγηση , μέθοδοι εισαγωγής στην αγορά.

Τρόποι μεταφοράς , πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του καθενός, σχέση μεταξύ των εταιρικών στόχων

Τρόποι πληρωμής , διαφορετικά συστήματα πληρωμής που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο. Εταιρικά ενδιαφέροντα που είναι συνδεδεμένα με το καθένα, κατασκευή ενός φάσματος κινδύνου σχετικά με τις πληρωμές

Ασφάλεια αναφορικά με τους κινδύνους διεθνούς εμπορίου, μέθοδοι και διαχείριση των κινδύνων ξένων συναλλαγών

Διεθνείς εμπορικοί όροι ,εταιρικές και συμβατικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τη χρήση τους, κίνδυνοι σχετιζόμενοι με κάθε όρο

Ρόλος του τελωνείου στο διεθνές εμπόριο , συγκεκριμένες πράξεις που διέπουν το τελωνειακό καθεστώς, διεθνής ενιαιοποίηση , έλεγχος εξαγωγής

Μεταφορά υπό συμφωνημένων εγκρίσεων και απαγορεύσεων

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Παραπομπές

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

 1. Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.
 2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων) . Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 1. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.
 2. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.
 3. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 4. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.
 5. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων
 6. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης

DLITSM516: ADVANCED CHARTERING PRACTICE AND LEGAL ISSUES

Εξελιγμένες Πρακτικές Ναύλωσης Και Νομοθετικά Θέματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Διαχωρίζουν τις βασικές κατηγορίες των ναυλοσυμφώνων
 2. Γνωρίζουν τους κανόνες των ναυλοσυμφώνων , τη δημιουργία τους και την ερμηνεία τους
 3. Κατανοήσουν τη σημασία των όρων του συμβολαίου που έχουν συμφωνηθεί σε ένα ναυλοσύμφωνο , να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των όρων ,των εγγυήσεων , των αντιπροσωπεύσεων και των απροσδιόριστων όρων
 4. Περιγράφουν τις κύριες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους διάφορους τύπους
 5. Περιγράφουν τις κύριες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους διάφορους τύπους φορτωτικής
 6. Αναγνωρίζουν την κατανομή των εξόδων του πλοίου μεταξύ του πλοιοκτήτη και του ναυλωτή σε διάφορους τύπους ναύλωσης
 7. Κατανοούν τους κινδύνους του ναυλωτή και του πλοιοκτήτη, τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους που προκύπτουν από τους διάφορους τύπους ναύλωσης
 8. Κατανοούν τους κινδύνους του μεταφορέα , τα δικαιώματα και τις ευθύνες του που προκύπτουν από τους διάφορους τύπους φορτωτικής
 9. Εκτιμήσουν ποιο τύπος ναυλοσυμφώνου είναι ο πλέον κατάλληλος για διαφορετικές εμπορικές περιπτώσεις
 10. Αντιληφθούν τη σχέση μεταξύ του ναυλοσυμφώνου, της φορτωτικής και άλλων εγγράφων μεταφοράς.

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Διαφορετικοί τύποι ναυλοσυμφώνων στην αγορά χύδην φορτίων,
 2. Διαφορετικοί τύποι ναυλοσυμφώνων στην αγορά υγρού φορτίου.
 3. Διαφορετικοί τύποι φορτωτικής σε χύδην φορτία και φορτηγά πλοία
 4. Δημιουργία και ερμηνεία των ναυλοσυμφώνων
 5. Όροι , εγγυήσεις , αντιπροσωπεύσεις και απροσδιόριστοι όροι
 6. Συγκριτική ανάλυση των ναυλοσυμφώνων ταξιδιών στην αγορά χύδην φορτίου και υγρού φορτίου
 7. Συγκριτική ανάλυση των ναυλοσυμφώνων χρόνου στην αγορά χύδην φορτίου και υγρού φορτίου
 8. Συγκριτική ανάλυση των ναυλοσυμφώνων γυμνών πλοίων στην αγορά χύδην φορτίου και υγρού φορτίου
 9. Συγκριτική ανάλυση των συμβάσεων εμπιστευτικότητας ναυλοσυμφώνων στην αγορά χύδην φορτίου και υγρού φορτίου
 10. Εμπορικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από τα ναυλοσύμφωνα και τις φορτωτικές
 11. Ευθύνες του ναυλωτή και δικαιώματα που προκύπτουν από τα ναυλοσύμφωνα
 12. Ευθύνες του πλοιοκτήτη και δικαιώματα που προκύπτουν από τα ναυλοσύμφωνα
 13. Κατανομή των εξόδων μεταξύ του πλοιοκτήτη και του ναυλωτή σε διάφορους τύπους ναύλωσης.

DLMLSM520: DISSERTATION

Διπλωματική Εργασία

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Παρουσιάσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα έρευνας και στόχους , όπου έχουν θεωρητικό ή εφαρμοστέο ενδιαφέρον
 2. Αναπτύξουν να παρουσιάσουν και να εκτελέσουν τη μέθοδο της προσέγγισης για να παρέχουν απαντήσεις στο παραπάνω θέμα
 3. Αποκτήσουν μιας εις βάθος γνώση στο επιλεγμένο πεδίο μελέτης και να δείξουν την ικανότητα να συζητήσουν με κριτική σκέψη το σχετικό υλικό σε μια ολοκληρωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση
 4. Αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της μελέτης καταλήγοντας σε διεισδυτικά συμπεράσματα παρουσιάζοντας δημιουργικές συστάσεις
 5. Εργαστούν επιτυχώς κατά μονάδα και να παρουσιάσουν αρκετές πρωτοβουλίες και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου ενώ κάνουν τη βέλτιστη χρήση της επιτήρησης
 6. Κάνουν καλή χρήση των πιο πρόσφατων τεχνολογιών πληροφοριών στην διαδικασία αξιολόγησης του πεδίου μελέτης εκτελώντας τη μεθοδολογία της έρευνας αναλύοντας τα αποτελέσματα
 7. Παρουσιάζουν και να υποστηρίζουν μια ακριβή αναφορά της εργασίας ακολουθώντας τις οδηγίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Η διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού θα έχει τη μορφή της αυθεντικής εργασίας έρευνας που περιλαμβάνει δεδομένα, συλλογή δεδομένων και επεξεργασία ( θεωρητική, ερμηνευτική και εφαρμοσμένη στην έρευνα) . το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ναυτικό δίκαιο και στην ναυτιλιακή διαχείριση του πανεπιστημίου φρέντερικ προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να ειδικευτούν στους παρακάτω τομείς : διαχείριση πλοίου, οικονομική διαχείριση , κανονισμοί εμπορίου και πρακτικές. Το ακριβές θέμα θα συζητηθεί και συμφωνηθεί στην αρχή από τον καθηγητή. Η επιλογή του θέματος θα οδηγήσει στην απονομή ενός εκ των 3 πτυχίων

 1. Μεταπτυχιακό στο Ναυτικό δίκαιο και ναυτιλιακή διαχείριση(διαχείριση πλοίου)
 2. Μεταπτυχιακό στο Ναυτικό δίκαιο και ναυτιλιακή διαχείριση(οικονομική διαχείριση)
 3. Μεταπτυχιακό στο Ναυτικό δίκαιο και ναυτιλιακή διαχείριση(κανονισμοί εμπορίου και πρακτικές)

Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η δουλειά για την προετοιμασία της διπλωματικής ξεκινάει κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών μαζί με το μάθημα μεθοδολογία έρευνας. Ένα μέρος των υποχρεώσεων των φοιτητών είναι να υποβάλλουν μια πρόταση μελέτης που θα αναπτυχθεί στην διπλωματική τους . οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στην διπλωματική τους αφού έχουν ολοκληρώσει 60 ΕCTS και να επιλέξουν καθηγητή. Συχνές συναντήσεις μεταξύ του φοιτητή και του καθηγητή θα λάβουν χώρα καθ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου , πριν την τελική υποβολή της .

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο