ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει
Έναρξη νέων τμημάτων κάθε 2 μήνες
Ολιγομελή τμήματα 5-8 ατόμων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθήματα 2 ωρών – 2 φορές την εβδομάδα

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

90€/μήνας
Για εγγραφές μέχρι 31/8/2021, έκπτωση 20% (72€/μήνας)

ΠΤΥΧΙΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Λαμβάνετε βεβαίωση κατάρτισης από τον αδειοδοτημένο Φορέα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας

Ρωσικά για Ενήλικες – Δυνατότητα αναγνωρισμένης Πιστοποίησης σε χρόνο Ρεκόρ

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ANOSIS, αδειοδοτημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας, διοργανώνει ταχύρρυθμα προγράμματα σπουδών στην Ρωσική Γλώσσα για τον Τουρισμό.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων Ρωσικών που απαιτούνται για την Εργασία στον τομέα του Τουρισμού στην Ελλάδα ή ακόμα και την εύρεση εργασίας στο Εξωτερικό.

Τα προγράμματά μας ξεκινούν από το επίπεδο του αρχάριου (5μήνης διάρκειας) και φθάνουν μέχρι και την απόκτηση αναγνωρισμένης κρατικής πιστοποίησης.

  • Τα μαθήματα θα γίνονται με καθηγήτρια και μπορείτε να τα παρακολουθείτε και εξ αποστάσεως από το σπίτι σας.
  • Για άτομα που ασχολούνται με τουριστικά επαγγέλματα υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης μόνο τους χειμερινούς μήνες.
  • Ειδικές τιμές για Ανέργους, Φοιτητές, Δημοσίους Υπαλλήλους, Γκρουπ ατόμων, συνδυασμό με υπολογιστές ή άλλη πιστοποίηση.
  • Δυνατότητα παρακολούθησης και εξ αποστάσεως.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα λάβετε Βεβαίωση Κατάρτισης από τον αδειοδοτημένο Φορέα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας ANOSIS.

Μετάβαση στο περιεχόμενο