ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ
 
Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τουριστικό Τομέα που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη σε τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

 

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να φροντίζει για την καθαριότητα και την τακτοποίηση των δωματίων, καθώς και για τον εξοπλισμό τους με όλα τα απαραίτητα υλικά (οροφοκομία), όπως και τη διαχείριση του ιματισμού της ξενοδοχειακής επιχείρησης και τον εξοπλισμό καθαρισμού αυτού (λινοθήκη), προσφέροντας έτσι στους πελάτες μία άνετη διαμονή σε ένα καθαρό, υγιεινό και ήσυχο περιβάλλον.

 

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον τουριστικό τομέα, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

 

Πολιτική Ποιότητας
Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης

    Επικοινωνήστε μαζί μας    Μετάβαση στο περιεχόμενο