Ρωσικά για Ενήλικες
Δυνατότητα αναγνωρισμένης Πιστοποίησης σε χρόνο Ρεκόρ

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ANOSIS, αδειοδοτημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας, διοργανώνει ταχύρρυθμα προγράμματα σπουδών στην Ρωσική Γλώσσα για τον Τουρισμό.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων Ρωσικών που απαιτούνται για την Εργασία στον τομέα του Τουρισμού στην Ελλάδα ή ακόμα και την εύρεση εργασίας στο Εξωτερικό.

  • Τα προγράμματά μας ξεκινούν από το επίπεδο του αρχάριου (5μήνης διάρκειας) και φθάνουν μέχρι και την απόκτηση αναγνωρισμένης κρατικής πιστοποίησης.
  • Τα μαθήματα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα από 2 ώρες την κάθε φορά.
  • Τα μαθήματα θα γίνονται με καθηγήτρια και μπορείτε να τα παρακολουθείτε και εξ αποστάσεως από το σπίτι σας.
  • Μηνιαία δίδακτρα 90€ ο μήνας.
  • Για άτομα που ασχολούνται με τουριστικά επαγγέλματα υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης μόνο τους χειμερινούς μήνες.
  • Ολιγομελή τμήματα 5-8 ατόμων.
  • Ειδικές τιμές για Ανέργους, Φοιτητές, Δημοσίους Υπαλλήλους, Γκρουπ ατόμων, συνδυασμό με υπολογιστές ή άλλη πιστοποίηση.
  • Έναρξη τμημάτων κάθε δύο μήνες.
  • Δυνατότητα παρακολούθησης και εξ αποστάσεως.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα λάβετε Βεβαίωση Κατάρτισης από τον αδειοδοτημένο Φορέα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας ANOSIS.

Μετάβαση στο περιεχόμενο