Διαδικασία Εγγραφής

Αναλυτικές πληροφορίες στη σελίδα με τα προγράμματα

Κόστος Προγράμματος

Συνολικό κόστος:  €5.490. Για εγγραφές μέχρι 31-5 το κόστος ανέρχεται στα 4320€

Επιπλέον

 • Έξοδα αίτησης €35
 • Έξοδα εγγραφής ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο €100
 • Έκδοση πτυχίου €55

 

Το κόστος των διδάκτρων αποπληρώνεται ως εξής:

Προκαταβολή εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€635) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Το υπόλοιπο εξοφλείται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με το ποσό που αναλογεί στα ECTS (πιστωτικές μονάδες) των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Για αιώνες, η διεθνής ναυτιλία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του μειωμένου κόστους μεταφοράς, της οικονομικής ανάπτυξης και της παγκοσμιοποίησης , είναι σε μια συνεχή κίνηση καθώς τα δίκτυα της εφοδιαστικής αλυσίδας εξελίσσονται αδιάκοπα. Αυτά τα στοιχεία, η ναυτιλία, τα μοτίβα του εμπορίου και η οργάνωση είναι οι βασικές αρχές του προγράμματος ενώ οι νομικές οικονομικές και διοικητικές πλευρές του εμπορίου και της μεταφοράς διαμορφώνουν το εποικοδόμημα.

Το μάθημα παρέχει μια περιεκτική ενοποιημένη ανασκόπηση των υποχρεωτικών μαθημάτων που είναι σημαντικά για μια ολοκληρωμένη κατανόηση του διεθνούς εμπορίου και της μεταφοράς. Ειδικότερα, το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη των γενικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους διαχειριστές που εργάζονται στο τομέα τους διεθνούς εμπορίου και της ναυτιλιακής επιχείρησης , στην ανάπτυξη κριτικών αναλυτικών δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται στις προκλήσεις που συναντιούνται συνεχώς.

Η διεπιστημονική φύση του προγράμματος προετοιμάζει τους μαθητές σαν μελλοντικούς επαγγελματίες που μπορούν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά σε ένα περίπλοκο εργασιακό περιβάλλον της διεθνούς αγοράς. Η ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων εντός του δυναμικού εμπορίου και της ναυτιλιακής βιομηχανίας αλλά και των διάφορων τομέων του, αποτελούνται από εκατοντάδες μεγάλες μεσαίες και μικρές εταιρίες που κάνουν δυνατή αυτήν την επιλογή.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν μια ποικιλία επιλογών καριέρας, συμπεριλαμβανομένου τις επιχειρήσεις εισαγωγής και εξαγωγής , τη διαχείριση πλοίου, την εμπορική διαχείριση , την ασφάλιση , την προώθηση του ναύλου, τη μεταφορά, την επιμελητεία, το πρακτορείου του λιμανιού, του εμπορίου, τα οικονομικά του πλοίου, τους ναυτιλιακούς κανονισμούς καθώς επίσης άλλα διοικητικά πόστα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

 

Σκοπός

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του μεταπτυχιακού στο διεθνές εμπόριο και τη ναυτιλιακή διοίκηση είναι οι φοιτητές να:

 • Έχουν τις πνευματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη στρατηγιών για την κατεύθυνση του διεθνούς εμπορίου και μεταφοράς.
 • Εξοικειωθούν με τις βασικές θεωρίες και πρακτικές της διεθνούς ναυτιλίας μεταφοράς και εμπορίου.
 • Μπορούν να περιγράψουν και να αναλύσουν κριτικά τις δομές και τα ιδρύματα της διαχείρισης και οργάνωσης της θαλάσσιας μεταφοράς.
 • Εξετάσουν τους οικονομικούς κινδύνους και τις ευκαιρίες του εμπορίου και της επιχειρηματικής μεταφοράς του περιβάλλοντος.
 • Είναι ικανοί να κατανοήσουν την εισαγωγή των νομικών οικονομικών ιδρυμάτων και πρακτικών του εμπορίου και της μεταφοράς.

 

Στόχος

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 1. Παρουσιάσουν μια περιεκτική γνώση και κατανόηση των δομών, των διαδικασιών και των ιδρυματικών πρακτικών του εμπορίου και της ναυτιλίας στην παγκόσμια αγορά.
 2. Λειτουργήσουν σαν εκπαιδευμένοι επαγγελματίες που είναι ικανοί να αναπτύξουν, ενσωματώσουν και να προωθήσουν δραστηριότητες σχετικές με το διεθνές εμπόριο και τη ναυτιλιακή διαχείριση καθώς επίσης και την αλληλεπίδραση αυτών με τα οικονομικά συστήματα
 3. Παρουσιάσουν την κατάλληλη γνώση και το υπόβαθρο της έρευνας και τα εργαλεία που χρειάζονται για να προχωρήσουν σε ένα πτυχίο που βασίζεται στην έρευνα
 4. Εγκαθιδρύσουν συνεργατικά δίκτυα με άλλα πανεπιστήμια για την προώθηση της έρευνας και του ακαδημαϊκού λόγου μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών και ακαδημαϊκού προσωπικού , ως μέσο απόκτησης εμπειρίας ικανοποιητικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, παραδείγματα καλής πρακτικής και καινοτομίας.
 5. Ενδυναμώσει την επικοινωνία και τα κανάλια ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις ομάδες εργασίας , τα πανεπιστήμια και άλλα κέντρα που εξετάζουν θέματα εμπορίου και μεταφοράς σε τοπικό περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

 

Επαγγελματικό προφίλ αποφοίτων

Οι απόφοιτοι αναμένεται να είναι σε θέση να αναλάβουν διοικητικές ευθύνες. Οι απόφοιτοι που ήδη εργάζονται αναμένεται να ενισχύσουν τις προοπτικές της καριέρας τους και να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν προκλήσεις μιας πιο απαιτητικής θέσης εντός εταιριών εισαγωγής και εξαγωγής , διαχείρισης πλοίου, εταιρίες παροχής εγγυήσεων, προώθησης ναύλου, πρακτορεία λιμανιού , μεσιτικές εταιρίες , εταιρίες οικονομικών εμπορίας καθώς επίσης και σε μια ποικιλία άλλων διοικητικών θέσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Δομή Μαθημάτων

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν 90 διδακτικές μονάδες (ECTS). Τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν συνολικά 48 ΕCTS, ενώ 12 ΕCTS μοιράζονται σε μαθήματα επιλογής, και οι υπόλοιπες 30 ECTS αποδίδονται στην διπλωματική.

Ακολουθώντας τη δομή των προγραμμάτων που παρέχονται σε αυτά τα ιδρύματα όπως το σχολή οικονομικών του Λονδίνου και το κολέγιο Birkbeck, το πανεπιστήμιο του Λονδίνου, το πρόγραμμα θα προσφέρεται τα απογεύματα για να φιλοξενήσει τους εργαζόμενους φοιτητές. Κάθε μάθημα θα προσφέρεται εντός μιας περιόδου 2 εβδομάδων παρέχοντας 36 ώρες επικοινωνίας σε 12 μέρες μαζί με τη πρόοδο και τη τελική εξέταση. 3 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα επιλογής θα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου. Το τρίτο εξάμηνο θα καλυφθεί με την απασχόληση πάνω στην διπλωματική.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά 48
Επιλογής 12
Διπλωματική 30
Ελέυθερης Επιλογής 0
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο μαθητής πρέπει να συμπληρώσει 48 διδακτικές ώρες (ECTS), από την παρακάτω λιστά:

No. Code Name ECTS Hours / week
1 DLITSM501 INTERNATIONAL TRADE AND SHIPPING MANAGEMENT 8 3
2 DLITSM502 INTERNATIONAL MARITIME LAW AND CARRIAGE OF GOODS 8 3
3 DLITSM503 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 8 3
4 DLITSM505 SHIP MANAGEMENT 8 3
5 DLITSM506 RESEARCH METHODS 8 3
6 DLITSM507 COMMODITY TRADES 8 3

Μαθήματα Επιλογής

Ο μαθητής πρέπει να συμπληρώσει 12 διδακτικές ώρες (ECTS), από την παρακάτω λιστά:

No. Code Name ECTS Hours / week
1 DLITSM512 COMMERCIAL MANAGEMENT OF SHIPS 6 3
2 DLITSM513 BANKING AND FINANCE 6 3
3 DLITSM514 ECONOMICS OF INTERNATIONAL TRADE AND TRANSPORT 6 3
4 DLITSM515 GLOBAL TRADE REGULATIONS AND PRACTICE 6 3
5 DLITSM516 GLOBAL TRANSPORTATION SYSTEMS AND POLICIES 6 3

Διπλωματική

Ο μαθητής πρέπει να συμπληρώσει 30 διδακτικές ώρες (ECTS), από την παρακάτω λιστά:

No. Code Name ECTS Hours / week
1 DLITSM520 DISSERTATION 30 3

Διεθνείς Μεταφορές Και Ναυτιλιακή Διοίκηση

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να

 1. Αναπτύξουν μια κατανόηση της παγκόσμιας ανάπτυξης και τις βάσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας και της επιχείρησης του εμπορίου.
 2. Αναπτύξουν μια κατανόηση των μακροοικονομικών και πολιτικών αλλαγών της εποχής μιας εκτυλισσόμενης παγκοσμιοποίησης και πως αυτή διαμορφώνει την ναυτιλιακή αγορά.
 3. Περιγράψουν και να αξιολογήσουν πρακτικές εξαγωγής και εισαγωγής προϊόντων και του περιβάλλοντος της επένδυσης στο οποίο λαμβάνει χώρα η διεθνής ναυτιλία και οι επιχειρηματικές συναλλαγές εμπορίου.
 4. Αναπτύξουν μια κατανόηση του παγκόσμιου χρηματικού πλαισίου της διεθνής επιχείρησης και τις επιρροές του πάνω στην ναυτιλία και το εμπόριο.
 5. Εξοικειωθούν με το ρόλο και τις κύριες λειτουργίες της διεθνής μεταφοράς.
 6. Εξοικειωθούν με τους τύπους των πλοίων, των φορτίων και της διαχείρισης του φορτίου.
 7. Εξοικειωθούν με το κύρια προϊόντα και τη ροή και την αγορά των προμηθειών.
 8. Εξοικειωθούν με τη βασικούς δείκτες εφοδιασμού και με άλλες κατευθυντήριες δυνάμεις της κυρίαρχης ναυτιλιακής αγοράς.

Τρόπος διεξαγωγής: Δια ζώσης

Προτεινόμενα μαθήματα επιλογής στο πρόγραμμα

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Ο ορισμός της παγκοσμιοποίησης της φύσης και της δομής της παγκόσμιας επιχείρησης
 2. Διεθνές εμπόριο –κινητήριες δυνάμεις και εμπόδια.
 3. Τα αποτελέσματα του γεωπολιτικού περιβάλλοντος και ο ρόλος των εθνικών και υπερεθνικών ρυθμιστικών πρακτορείων
 4. Τους στρατηγικούς περιβαλλοντολογικούς συντελεστές που επηρεάζουν την παγκόσμια επιχείρηση
 5. Την επιρροή των παγκόσμιων οικονομικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων
 6. Την επιρροή των παγκόσμιων πολιτιστικών και κοινωνικοπολιτιστικών παραγόντων
 7. Τη σημασία των φυσικών πόρων και την επίδραση της βιομηχανοποίησης στο παγκόσμιο περιβάλλον.
 8. Τους ρόλους των διεθνών διευθυντών και τη λειτουργία της διεύθυνσης του διεθνούς ανθρωπίνου δυναμικού
 9. Παγκόσμιες στρατηγικές, παγκόσμιες λειτουργίες και προώθηση προϊόντων
 10. Πρακτικές εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων.
 11. Εξέλιξη της μεταφοράς μέσω θαλάσσης , τα μοτίβα της και τη συνεισφορά της στο διεθνές εμπόριο
 12. Τύποι και λειτουργίες πλοίων και φορτίων
 13. Μεταφορά σαν ένα μέρος της μέρος του παγκόσμιου εφοδιασμού και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 14. Δομή της ναυτιλιακής βιομηχανίας και οι μεγάλοι της συνεργάτες
 15. Εφοδιασμός και ζήτηση για υπηρεσίες μεταφοράς –οι 4 ναυτιλιακές αγορές
 16. Οικονομική λειτουργία-κόστη και έσοδα

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

 1. Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.
 2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 1. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.
 2. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.
 3. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 4. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.
 5. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων
 6. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης.

Διεθνής Ναυτιλιακή Νομοθεσία Και Μεταφορά Αγαθών

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Έχουν μια κατανόηση των διεθνών και τοπικών ναυτιλιακών οργανισμών κανονισμών και της δομής , του περιεχομένου και της εφαρμογής των μεγάλων συμβάσεων.
 2. Έχουν μια κατανόηση της υιοθέτησης , επικύρωσης ενσωμάτωσης και τροποποίησης των διεθνών οργάνων κανονισμών και μια επεξήγηση πως οι χώρες που είναι μέτοχοι-συμμετέχοντες στις συμβάσεις που ελέγχονται από αυτούς.
 3. Γνωρίζουν τις ιδιωτικές έννοιες νομοθεσίας και να αναγνωρίζουν την νομοθεσία μιας συγκεκριμένης χώρας καθώς καμία διεθνής νομοθεσία δεν θα κυβερνά τη σχέση τους και να καθορίσει τις διαμάχες.
 4. Κατανοήσουν τα βασικά νομοθετικά θέματα που προκύπτουν στο διεθνές εμπόριο και στα συμβόλαια μεταφοράς και να αναλύουν και να συζητούν πως οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες προκύπτουν στις σχέσεις διεθνούς εμπορίου.
 5. Κατανοήσουν τις νομοθετικές αρχές σχετικά με τα ναυλοσύμφωνα και τις φορτωτικές και να συγκρίνουν τη κύρια μεταφορά των αγαθών με τις θαλάσσιες συμβάσεις και τις διαφορές τους
 6. Κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις θεμελιώδεις αρχές και το πεδίο της κάλυψης της ναυτασφάλισης.
 7. Παρουσιάσουν μια βασική κατανόηση των αρχών και των πρακτικών της δίκης και της διαιτησίας στην επίλυση της διαμάχης

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Διεθνείς και τοπικοί ναυτιλιακοί οργανισμοί κανονισμών.
 2. Διεθνείς συμβάσεις ( προετοιμασία, υιοθέτηση ,επικύρωση και άνοδος , τροποποίηση , και ενσωμάτωση)
 3. Επιθεώρηση και πιστοποίηση πλοίων , ο ρόλος της σημαίας και έλεγχος λιμένα
 4. Νομοθεσία συμβολαίων και μήτρα συμβολαίων στην νομοθεσία του διεθνούς εμπορίου και την πώληση αγαθών. Πώληση αγαθών με όρους αποστολής, διεθνείς εμπορικοί όροι, συμβόλαια πληρωμής, εγγυητικές επιστολές , μεταφορά αγαθών μέσω θαλάσσης ( δρόμο ή τρένου ) ,αγαθά μεταφερόμενα με καθεστώς ναυλοσυμφώνου και ασφάλειας
 5. Διεθνείς συμβάσεις εμπορίου και μεταφοράς και τις εφαρμογές τους
 6. Έννοιες κινδύνου και απώλειας , ασφαλισιμότητα κινδύνου και η βασική σκοπιά της κάλυψης στους κοινούς τύπους ασφάλειας ναυτιλιακής ιδιοκτησίας ., ευθύνες και φορτίο.
 7. Αρχές και πρακτικές της επίλυσης διαμαχών, δίκη διαιτησία και εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαμαχών
  Προσχεδιασμένες δραστηριότητες εκμάθησης και μέθοδοι διδασκαλίας.

Το μάθημα θα διεξάγεται μέσω διαλέξεων , συζητήσεων και παρουσιάσεων που εφαρμόζουν τη διδακτική μέθοδο επίλυσης προβλήματος όπου οι βασικές νομοθετικές αρχές θα εκφράζονται μέσω των καθοδηγούμενων μαθημάτων από καθηγητές και θα αναλύονται στα εργαστήρια από μαθητές.

Επιμελητεία Και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Προσφέρουν μια κριτική συνδιαλλαγή στα επίπεδα της απογραφής σε οποιοδήποτε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 2. Αξιολογήσουν διάφορους τρόπους μεταφοράς σχετικά με τις ειδικές ανάγκες του εν λόγω φορτίου και εμπορίου.
 3. Κατανοήσουν τη σημασία της πρόγνωσης καιρού , και να αξιολογήσουν τις βασικές μεθόδους.
 4. Εξηγήσουν τη σχέση μεταξύ του τμήματος επιμελητείας σε μια εταιρία με τα τμήματα πωλήσεων προώθησης οικονομικής προσωπικού και υπολογιστών.
 5. Σχηματίσουν μια πολιτική υπηρεσιών για πελάτες και να το ενσωματώσουν και να αξιολογήσουν την αποδοτικότητα του
 6. Κατανοήσουν την αναγκαιότητα και την πραγματικότητα ακολουθώντας μια βιώσιμη επιμελητεία και στρατηγική της εφοδιαστικής αλυσίδας
 7. Αξιολογήσουν με κριτική σκέψη τα δεδομένα , να απομονώσουν τα θέματα που άπτονται στην επιμελητεία και να τα αξιολογήσουν.

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Ιστορική ανασκόπηση του λιανικού εμπορίου.
 2. Τεχνικές εξελίξεις και αλλαγές στο κόσμο των διεθνών οικονομικών , της διεθνής μεταφοράς και τους νόμους του διεθνούς εμπορίου και πως αυτά άλλαξαν τον τρόπο εμείς σκεφτόμαστε τα θέματα επιμελητείας σημέρα.
 3. Επιμελητεία και η ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα
 4. Κόστος απογραφής
 5. Η οικονομική τάξη ποσότητας και άλλα μοντέλα απογραφής.
 6. Εισερχόμενη παραγωγική και εξερχόμενη επιμελητεία
 7. Προμήθεια , προμήθεια από εξωτερικό συνεργάτη
 8. Φτωχική επιμελητεία και εφοδιαστικές αλυσίδες
 9. Ευέλικτες και ανταποκρινόμενες εφοδιαστικές αλυσίδες
 10. Αποθήκη και θέματα διανομής
 11. Διεθνής μεταφορά
 12. Υπηρεσία πελατών και καίριοι δείκτες απόδοσης
 13. Βιώσιμη επιμελητεία και στρατηγική εφοδιαστικής αλυσίδας
 14. Έννοια κόστους επιμελητείας

Το μάθημα προσφέρεται μέσω διαλέξεων , συζητήσεων και μελετών περιπτώσεων.

Διαχείριση Πλοίου

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Κατανοήσουν τις εργασίες σχετικά με τη διαχείριση του πλοίου τον 21ο αιώνα και την αλληλεπίδραση των διάφορων τμημάτων σε μια ναυτιλιακή εταιρία.
 2. Εκτιμήσουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας διαχείρισης του πλοίου και τη σημασία της προσφοράς ποιοτήτων υπηρεσιών στους πελάτες
 3. Επιδείξουν μια εις βάθος κατανόηση της ευθύνης ενός διαχειριστή πλοίου προς τον πελάτη και τη σημαία.
 4. Αντιληφθούν τη σημασία της επιτυχημένης πολιτικής επάνδρωσης και εκπαίδευσης στην ναυτιλιακή βιομηχανία
 5. Έχουν την ικανότητα να εφαρμόσουν βασικό έλεγχο προϋπολογισμού εφαρμόσιμο στο περιεχόμενο μιας ναυτιλιακής
 6. Δυνατότητα κατανόησης της έννοιας της αξιολόγησης μιας οικονομικής εργασίας σε σχέση με τις λειτουργίες , την ασφάλεια και τους περιβαλλοντολογικούς και πολιτικούς παράγοντες.

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Τύποι πλοίων . πλοία χύδην φορτίου , φορτηγά , πλοία πολλαπλών χρήσεων , δεξαμενόπλοια πετρελαίου και χημικών, τεχνικές και λειτουργικές πλευρές συμπεριλαμβανομένου της εφαρμογής των διεθνών κανονισμών (ΙΜΟ, ΕU) σε τοπικό και εθνικό επίπεδο-θέματα ασφαλείας
 2. Ανάπτυξη των ναυτιλιακών στην Κύπρο και στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια
 3. Λεπτομερή ανάλυση των διάφορων χρήσεων της διαχείρισης του πλοίου , της αλληλεπίδρασης των τμημάτων της εταιρίας και τις πιο σημαντικές ικανότητες μιας ναυτιλιακής
 4. Τη σημασία της πρόσληψης και διατήρησης των 2 βασικών πυλώνων για την επιτυχή επάνδρωση και τους διάφορους τύπους εκπαίδευσης , υποχρεωτικής ή μη.
 5. Προκλήσεις και προοπτικές όπου αντιμετωπίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό ( επάνδρωση ) στην Ευρώπη και τον κόσμο
 6. Εφαρμογή βασικών μεθόδων προϋπολογισμού για την μέτρηση του κέρδους του δικτύου από την λειτουργία του πλοίου
 7. Τη σημασία της ασφάλειας , προστασίας και περιβαλλοντολογικών περιορισμών στην διαχείριση του πλοίου σαν μέρος της ανασκόπησης διαχείρισης ποιότητας

Οι διαλέξεις διεξάγονται με τη χρήση παρουσιάσεων σε powerpoint . οι διαλέξεις γίνονται με την ενεργή εμπλοκή των φοιτητών και στο τέλος της εκάστοτε διάλεξης υπάρχει μια συζήτηση πάνω στα πιο σημαντικά θέματα που παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές θα διευκρινίσουν τις περισσότερες από τις ερωτήσεις τους κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος , εκτός από την πρόοδο , οι φοιτητές θα εξετάσουν μελέτες περίπτωσης , με τις οποίες θα έχουν την ευκαιρία να συνδέσουν την θεωρητική γνώση με τις πρακτικές διαχείρισης πλοίου. Με αυτό τον τρόπο , επιτυγχάνεται η ενεργή εμπλοκή των φοιτητών καθ όλη τη διάρκεια του μαθήματος και οι φοιτητές αποκτούν χρήσιμη εμπειρία σε σημαντικά θέματα που αποδεικνύονται να είναι ένα εργαλείο ανεκτίμητης αξίας για όλους όσους εύχονται να αποκτήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στη βιομηχανία της ναυτιλίας.

Μέθοδοι έρευνας

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Αναπτύξουν συγκεκριμένες ιδέες εργασίας και να σχολιάζουν τις τωρινές δραστηριότητες έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στα διεθνή οικονομικά , στο διεθνές εμπόριο και στη βιομηχανία της ναυτιλίας.
 2. Θέτουν θέματα έρευνας και να είναι ικανοί να εξάγουν αρχές από την εκπαιδευτική έρευνα για να αναπτύξουν σχέδια έρευνας και μεθοδολογίες κατάλληλες για την διερεύνηση οικονομικών θεμάτων και πολιτικών σχεδίων.
 3. Αναγνωρίσουν τα στοιχεία που υπογραμμίζουν την ποιότητα της έρευνας μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων έρευνας
 4. Συμμετέχουν στις δραστηριότητες έρευνας του πανεπιστημίου φρέντερικ που σχετίζονται με τον τομέα.
 5. Αναγνωρίζουν τοπικούς και διεθνείς ιδρυματικούς φορείς και βάσεις που υποστηρίζουν και χρηματοδοτούν την έρευνα και να ενημερωθούν για τα προγράμματα επιχορήγησης και τις πρωτοβουλίες που είναι διαθέσιμες στο τομέα του μεταπτυχιακού.
 6. Κατανοήσουν τις διαδικασίες που ακολουθούνται και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την συγγραφή μιας πρότασης έρευνας μέσω της πρακτικής εμπλοκής στη διαδικασία.
 7. Αναπτύξουν τα προσωπικά θέματα έρευνας και μεθοδολογικά σχέδια τα οποία θα οδηγήσουν τελικά στην ανάπτυξη της διπλωματικής
 8. Ενσωματώσουν μια μικρής κλίμακας εργασίας έρευνας σχετικά με την διπλωματική
 9. Κατανοήσουν τους μηχανισμούς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την ικανοποιητική διασύνδεση επικοινωνία της έρευνας και των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων στους χρήστες και της διάδοσης των αποτελεσμάτων σε όλους τους εμπλεκόμενους ,ακαδημαϊκούς ή μη.

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. εκμάθηση και εξοικείωση με μια ποικιλία οικονομικών θεμάτων σχετικά με τα διεθνή οικονομικά , την βιομηχανία της ναυτιλίας και το διεθνές εμπόριο
 2. ανάπτυξη της κριτικής στάσης των φοιτητών προς την έρευνα και την εργασία έρευνας
 3. μελέτη και παρουσίαση σχετικών επιστημονικών εργασιών και έρευνας που θα συνεισφέρουν την ενημέρωση των φοιτητών για τα φλέγοντα θέματα και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για την διερεύνηση των σχετικών θεμάτων
 4. κριτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών και ερευνών γα να υπογραμμιστούν στοιχεία ποιότητας σε ένα σχέδιο έρευνας
 5. εμπλοκή φοιτητών στην έρευνα που διεξάγεται από το πανεπιστήμιο φρέντερικ , για να αποκτήσουν πραγματική εμπειρία στο τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας
 6. ανάπτυξη θεμάτων έρευνας και μεθοδολογικά σχέδια που εφαρμόζουν αρχές εκπαιδευτικής έρευνας στους τομείς που καλύπτονται από το μεταπτυχιακό
 7. ενημέρωση για την τους οργανισμούς επιχορήγησης έρευνας και ιδρυματικούς φορείς στη Κύπρο και στο εξωτερικό και τις κύριες ευκαιρίες επιχορήγησης
 8. εμπλοκή στη διαδικασία συγγραφής ανταγωνιστικών προτάσεων έρευνας για τα διαθέσιμα προγράμματα επιχορήγησης και συμμετοχή στην ενσωμάτωση της έρευνας και της διάδοσης των αποτελεσμάτων
 9. προετοιμασία της διπλωματικής . αυτό περιλαμβάνει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο και τις πληροφορίες ( βιβλιογραφική ανασκόπηση) τους στόχους της έρευνας , τα ερωτήματα της έρευνας , τη περιγραφή της μεθοδολογίας της έρευνας , την ενσωμάτωση χρονικού πλαισίου και προτάσεις για πιθανούς τρόπους διάδοσης των πληροφοριών
 10. διεξαγωγή μιας μικρής κλίμακας έρευνας ( πιλοτική μελέτη) για να τεστάρει τα εργαλεία της έρευνας που θα χρησιμοποιηθούν στην διπλωματική ως μέσο απόκτησης εμπειρίας έρευνας και δεξιοτήτων παρουσίασης

Αυτή η διδακτική ενότητα προσφέρεται μέσω διαλέξεων , συζητήσεων και πρακτικών δραστηριοτήτων. Μέθοδοι ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων θα παρουσιαστούν στους μαθητές , παρουσίαση επιστημονικής έρευνας και κριτικές μέθοδοι στα επιστημονικά άρθρα σχετικά με τις μεθόδους έρευνας στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι φοιτητές θα είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν τα εργαστήρια με τους υπολογιστές και θα έχουν πρόσβαση σε πακέτα στατιστικής ανάλυσης για να εξοικειωθούν με τη ν επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων.

Εμπορία Αγαθών

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. κατανοήσουν το σημαντικό ρόλο των αγαθών σε ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
 2. Κατανοήσουν τις βασικές αρχές των κύριων αγαθών και των κατηγοριών αγαθών.
 3. Κατανοήσουν τη λειτουργία και τα μοτίβα του εμπορίου τν διεθνών αγορών αγαθών
 4. Αναλύσουν οποιοδήποτε ανεξάρτητη αγορά αγαθών και να παρουσιάσουν τα ευρήματα της έρευνας
 5. Κατανοήσουν τους κινδύνους των αγαθών και να αναγνωρίσουν τους ενδεχόμενους κινδύνους των αγορών αγαθών

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Πληροφορίες και πηγές εμπορίου κινήσεις εμπορίου , εξοπλισμός και ζήτηση αγαθών . βιομηχανική παραγωγή και άλλοι λόγοι για τις πορείες του εμπορίου. Διαφοροποίηση τιμής και διασφάλιση εξοπλισμού. Συνδέσεις μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και πορείας χύδην αγαθών.
 2. Σημασία της κίνας , η ανάπτυξη της και η επιρροή της στην ζήτηση αγαθών εισαγωγή και εξαγωγή
 3. Η σημασία του ατσαλιού και άλλων κινητήριων δυνάμεων και η επιρροή του στα άλλα αγαθά
 4. Ανάλυση δεδομένων .συλλογή δεδομένων και αναφορά, διαχρονική και ανεπαρκής κάλυψη. Πρόβλεψη πορείας εμπορίου , τοπικός εφοδιασμός και απογραφές , τοπική ζήτηση
 5. Δομή του εμπορίου ξηρού φορτίου .οι κυριότεροι εισαγωγείς και εξαγωγείς , σημασία των απαιτήσεων μεταφοράς
 6. Δομή του εμπορίου πετρελαίου. Οι κυριότεροι παραγωγοί και καταναλωτές , τοποθεσία των αγορών και των διυλιστηρίων. Ζήτηση για πετρέλαιο και οι σχέσεις του με την οικονομική ανάπτυξη. Πολιτικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη παραγωγή πετρελαίου , την τοποθεσία των διυλιστηρίων και η ζήτηση για πετρέλαιο. Επίδραση στις νέες πηγές . πχ σχιστολιθικό πετρέλαιο
 7. Δομή των άλλων κυρίαρχων εμπορίων αγαθών. Τοποθεσίες , εισαγωγές εξαγωγές και εμπόριο

Εμπορική Διαχείριση Των Πλοίων

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Λάβουν υπόψη με κριτική σκέψη τη διαδικασία επιλογής και αγοράς πλοίου
 2. Στοχαστούν με κριτική σκέψη τις εναλλακτικές μορφές της εργασίας σε ένα πλοίο και να είναι ικανοί να κάνουν τις καλύτερες επιλογές και να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις σχετικά με την εμπορική εκμεταλλευσιμότητα του φορτίου και των επιβατηγών πλοίων.
 3. Επιλέξουν αναπτύξουν και να επιδιώξουν να ακολουθήσουν κατάλληλες ευκαιρίες εργασίας για ιδιωτικά πλοία και στόλους εταιρίας.
 4. Σχηματίζουν επιβεβαιωμένες γνώμες σχετικά με τους κινδύνους και τις επιβραβεύσεις από τις λειτουργίες σε εξειδικευμένες αγορές.
 5. Αναπτύξουν στρατηγικά πλάνα για το βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο ,και μακροπρόθεσμο μέλλον της διαχείρισης πλοίου σχετικά με τις ναυτιλιακές οργανώσεις
 6. Παρακολουθούν κριτικάρουν αξιολογούν την εμπορική λειτουργία των πλοίων χύδην φορτίου ,τα δεξαμενόπλοια, τα φορτηγά και τα επιβατηγά πλοία.
 7. Παρακολουθούν κριτικάρουν και αξιολογούν τάσεις και οικονομικές και τεχνικές βασικές αρχές σε συγκεκριμένους τομείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας και να γίνουν ικανοί να αναγνωρίζουν καινούργιες επιχειρηματικές ευκαιρίες
 8. Προσαρμόζονται στις αλλαγές της βιομηχανίας και της αγοράς με κριτικό τρόπο και έξυπνα δομημένο τρόπο
 9. Προτείνουν πολιτικές βασισμένες στην εις βάθος κατανόηση των ειδικών εμπορικών θεμάτων και τις γενικές συνθήκες της αγοράς.

Περιεχόμενο μαθήματος

Ναύλωση

 1. Ρόλος των μεσιτών και των διαμεσολαβητών
 2. Περιγραφή πλοίου, ναύλωση και ορολογία εμπορίου
 3. Ταξίδι, χρόνος , ναύλωση γυμνών πλοίων και δεξαμενόπλοιων
 4. Συμβόλαια ναύλωσης
 5. Διαμάχες και διαιτησία

Εκτίμηση ταξιδιού

 1. Μέτρηση χωρητικότητας φορτίου και χρόνος ταξιδιού
 2. Υπολογισμός χρόνου εντός λιμανιού
 3. Υπολογισμός καυσίμου
 4. Εκτίμηση ξηρού φορτίου και ταξιδιού δεξαμενόπλοιων και αποτελέσματα ταξιδιού
 5. Άλλα κόστη ταξιδιού

Υπολογισμός σταλίας

 1. Ρόλος των πρακτόρων και της δήλωσης των δεδομένων
 2. Μέτρηση χρόνου και διακοπή χρόνου
 3. Ολοκλήρωση ταξιδιού
 4. Δηλώσεις σταλίας επισταλία /αποσταλία

Αγορά και συναλλαγή

 1. Διαδικασίες διαπραγμάτευσης και μοντέλα συμβολαίων
 2. Ρόλος των επιθεωρητών και των νηογνωμόνων
 3. Εφεδρικότητα , επιλογή καλύτερης μάρκας, σειρά διαχείρισης εφοδιασμός και παροχή
 4. Παραλαβή
 5. Δημοπρασία και διαμάχες

Γενικό περιεχόμενο

 1. Γενικός οικονομικός σχεδιασμός
 2. Επικοινωνίες και τεχνολογία πληροφοριών στο ναυτιλιακό τομέα
 3. Θέματα πλοίων της γραμμής
 4. Θέματα επιβατηγών πλοίων
 5. Ναυτιλιακή αγορά και ναυτιλιακοί κύκλοι
 6. Μικρές θαλάσσιες μεταφορές
 7. Καθαρισμός
 8. Ευρωπαϊκή πολιτική. Paris MoU. Παγκόσμιο εμπόριο

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

 1. Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.
 2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

 1. Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των
 2. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.
 3. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.
 4. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 5. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.
 6. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων
 7. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης

Τραπεζικός Τομέας Και Οικονομικά

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τους διάφορους τύπους κινδύνων που εμπίπτουν στο διεθνή τραπεζικό τομέα όπως ο πιστωτικός κίνδυνος , οι κίνδυνοι της αγοράς , οι κίνδυνοι των λειτουργιών, οι κίνδυνοι της χώρας , και οι κίνδυνοι ανταλλαγής
 2. Παρουσιάσουν μια ανασκόπηση των ιδρυματικών χαρακτηριστικών του τραπεζικού συστήματος και να εκτιμήσουν την ανάγκη της οικονομικής διαμεσολάβησης στην ναυτιλιακή αγορά.
 3. Αξιολογήσουν εναλλακτικά μέσα ναυτιλιακής χρηματοδότησης συμπεριλαμβάνοντας την προμήθεια χρέους ,τα κοινοπρακτικά δάνεια , την προσωπική κυριότητα και την ενδιάμεση χρηματοδότηση
 4. Αναπτύξουν γνώση πάνω στον προϋπολογισμό του κεφαλαίου/ τεχνικές εκτίμησης εργασιών που εφαρμόζονται σε σενάρια ναυτιλιακής χρηματοδότησης.
 5. Ερευνήσουν τις κύριες μεθόδους χρηματοδότησης πλοίων, καινούργιων ή ήδη σε χρήση και τη χρηματοδότηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας γενικότερα όπως την αρχική δημόσια προσφορά και τους εταιρικούς δεσμούς
 6. Αναγνωρίζουν τους κινδύνους της ναυτιλιακής χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου του επιτοκίου , του ξένου συναλλάγματος, και των κινδύνων του κόστους ναύλωσης καθώς και τα οικονομικά μέσα / όργανα που χρησιμοποιούνται για να μετριάσουν αυτούς τους κινδύνους

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

 1. Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.
 2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 1. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.
 2. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.
 3. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 4. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.
 5. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων
 6. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης

Οικονομικά Του Διεθνούς Εμπορίου Και Της Μεταφοράς

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές θα είναι ικανοί να

 1. Εξετάσουν με κριτική σκέψη την θεωρία και την πρακτική που κυριαρχεί διαχρονικά στο παγκόσμιο εμπόριο
 2. Αναπτύξουν μια κατανόηση των οικονομικών μοντέλων και θεωριών που εφαρμόζονται σήμερα στη διεθνή σκηνή του εμπορίου
 3. Παρακολουθήσουν και να κριτικάρουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο και την δυναμική των δημόσιων πολιτικών
 4. Εξετάσουν με κριτική σκέψη και να αξιολογήσουν τους όρους ‘ισορροπία στο εμπόριο’ και ‘ισορροπία πληρωμών’ και τη σημασία του για την οικονομική λειτουργία μιας χώρας
 5. Κριτικάρουν τα μοντέρνα μοτίβα του παγκόσμιου εμπορίου και των βασικών κανόνων που υποβόσκουν στο σύστημα
 6. Αναπτύξουν μια κατανόηση των ξένων συναλλαγών , τη σημασία τους για το διεθνές εμπόριο , το ρόλο τους ως μέσα /εργαλεία μακροοικονομικής πολιτικής και τις εσωτερικές εργασίες των ξένων αγορών συναλλαγής
 7. Παρακολουθήσουν εξετάσουν και να αξιολογήσουν το ρόλο και τη σημασία των «κοινών αγορών» των ενεργών εμπορικών εμπορίων και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των πολιτειών μέλων
 8. Παρακολουθήσουν κριτικάρουν και ξεχωρίσουν τις δημοσιονομικές και χρηματικές μετρήσεις πολιτικής που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο και τη μεταφορά
 9. Παρακολουθήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις λειτουργίες μεταφοράς των διαφορετικών μέσων μεταφοράς

Περιεχόμενο μαθήματος

Μια σύντομη περιγραφή του μαθήματος περιλαμβάνει τα παρακάτω

 1. Εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου και μεταφοράς
 2. Απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα –πηγές και εμπόριο- το μοντέλο heckscher onlin-το μοντέλο ricardian
 3. Βασικές ενδείξεις της αγοράς εργασίας και παραγωγή εργασίας
 4. Ισορροπία τιμών –βαθμός ανταλλαγής και η επιρροή τους στο διεθνές εμπόριο
 5. Δασμολογικός προστατευτισμός –εμπόδια εμπορίας –δομή του κόστους του εμπορίου – πολιτική εμπορίου στις ανεπτυγμένες χώρες – ανάπτυξη – κρίση και μεταρρύθμιση
 6. Διεθνείς φορείς εμπορίου- ιδρυματικό πλαίσιο διεθνούς εμπορίου- ρόλος των ενεργών οικονομικών εμποδίων
 7. Απαίτηση και ελαστικότητα της θαλάσσιας μεταφοράς –εφοδιασμός θαλάσσιας μεταφοράς –οικονομίες της κλίμακας – απαιτήσεις –ζήτηση- ισορροπία εφοδιασμού
 8. Ανταγωνιστικές και μη ανταγωνιστικές αγορές , αδρομολόγητο πλοίο –πλοίο γραμμής
 9. Ο ρόλος της ναυτιλίας για την ΕΕ- ο συγκεκριμένος ρόλος των λιμανιών για το διεθνές εμπόριο

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Παραπομπές

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

  1. Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.
  2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 1. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.
 2. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.
 3. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 4. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.
 5. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων
 6. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης

Κανονισμοί Διεθνούς Εμπορίου Και Πρακτική

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Εξοικειωθούν με τους εγκατεστημένους διεθνείς ελέγχους για την εμπορία προϊόντων
 2. Αναπτύξουν μια κατανόηση του πλαισίου της παγκόσμιας επιχείρησης και τις κινητήριες δυνάμεις μαζί με τις βασικές μεθοδολογίες
 3. Εξοικειωθούν με την γκάμα της επιλογής μεταφοράς διαθέσιμη στους εμπόρους
 4. Αναπτύξουν μια κατανόηση των παγκόσμιων μεθόδων πληρωμής που χρησιμοποιούνται στη διεθνή επιχείρηση και τους σχετιζόμενους εμπορικούς κινδύνους
 5. Αναπτύξουν μια κατανόηση γα το πώς οι μακροοικονομικές και πολιτικές αλλαγές στο κόσμο επηρεάζουν τις αξίες του εμπορίου
 6. Περιγράφουν λεπτομερώς οι πρακτικές της εταιρικής εξαγωγής και εισαγωγής κινούνται από τους διεθνείς εμπορικούς όρους
 7. Αξιολόγηση πως τα καθεστώτα τελωνείων ελέγχουν , και για ευαίσθητα προϊόντα αλλά και κατά τη διάρκεια περιόδων συμφωνημένων εγκρίσεων και αποκλεισμών παγκοσμίως

Περιγραφή μαθήματος

Στρατηγική ανασκόπηση του ελέγχου του διεθνούς εμπορίου. Ρόλος του οργανισμού Διεθνούς εμπορίου, έλεγχος και συμμετοχή στο διεθνές υπουργείο εμπορίου , επιρροή του παγκόσμιου οργανισμού τελωνείων , και την ανάπτυξη μιας ασφαλής αντίληψης, ανάπτυξη και αρχές του εμπορίου αγαθών.

Ανάλυση αγοράς και καταμερισμός , αποδοτικότητα και σχέσης κόστους, διεθνής κοστολόγηση , μέθοδοι εισαγωγής στην αγορά.

Τρόποι μεταφοράς , πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του καθενός, σχέση μεταξύ των εταιρικών στόχων

Τρόποι πληρωμής , διαφορετικά συστήματα πληρωμής που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο. Εταιρικά ενδιαφέροντα που είναι συνδεδεμένα με το καθένα, κατασκευή ενός φάσματος κινδύνου σχετικά με τις πληρωμές

Ασφάλεια αναφορικά με τους κινδύνους διεθνούς εμπορίου, μέθοδοι και διαχείριση των κινδύνων ξένων συναλλαγών

Διεθνείς εμπορικοί όροι ,εταιρικές και συμβατικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τη χρήση τους, κίνδυνοι σχετιζόμενοι με κάθε όρο

Ρόλος του τελωνείου στο διεθνές εμπόριο , συγκεκριμένες πράξεις που διέπουν το τελωνειακό καθεστώς, διεθνής ενιαιοποίηση , έλεγχος εξαγωγής

Μεταφορά υπό συμφωνημένων εγκρίσεων και απαγορεύσεων

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Παραπομπές

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

 1. Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.
 2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων) . Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 1. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.
 2. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.
 3. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 4. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.
 5. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων
 6. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης

Παγκόσμια Συστήματα Μεταφοράς Και Πολιτικές

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Κατανοήσουν το σημαντικό ρόλο των εθνικών και διεθνών αγορών και τις διαφορετικές ευκαιρίες εμπορίου εντός τις διαφορετικές αγορές μεταφοράς.
 2. Κατανοήσουν τις βασικές αρχές των αγορών και τις ευκαιρίες εμπορίου για οποιοδήποτε κομμάτι του εμπορίου
 3. Αναλύουν τις βάσεις δεδομένων και να κατανοούν την ισορροπία του εμπορίου σε οποιοδήποτε χρόνο
 4. Κατανοούν το ρόλο των βασικών δεικτών επιδόσεων και να παρέχουν δεδομένα για τις συνθήκες της αγοράς σε παγκόσμιο ή τοπικό περιβάλλον

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Οι κύριες αγορές μεταφοράς , εφοδιασμός και ζήτηση για τις κύριες κατηγορίες του εμπορεύσιμου φορτίου και των επιβατών
 2. Διάσπαση σε μορφές θαλάσσης . δρόμου , τρένου, πλοήγηση στην ενδοχώρα, αέρα
 3. Διατροπικές ροές , βάσεις δεδομένων και μοντέλα
 4. Ρόλος λιμανιών αεροδρομίων και τερματικών σταθμών
 5. Ευρωπαϊκή πολιτική μεταφοράς και διευρωπαϊκά δίκτυα
 6. Βασικοί δείκτες επιδόσεων μεταφοράς
 7. Διαλειτουργικότητα, συντροπικότητα, και σύγχρονη τροπικότητα
 8. Η περιβαλλοντολογική διάσταση , εκπομπές αερίου, αντιστάθμισμα μεταμελητείας πράσινοι δίοδοι
 9. Ρόλος των τεχνολογιών ( συμβατικών και πληροφοριακών )

Εργασία – Διπλωματική Εργασία

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Παρουσιάσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα έρευνας και στόχους , όπου έχουν θεωρητικό ή εφαρμοστέο ενδιαφέρον
 2. Αναπτύξουν να παρουσιάσουν και να εκτελέσουν τη μέθοδο της προσέγγισης για να παρέχουν απαντήσεις στο παραπάνω θέμα
 3. Αποκτήσουν μιας εις βάθος γνώση στο επιλεγμένο πεδίο μελέτης και να δείξουν την ικανότητα να συζητήσουν με κριτική σκέψη το σχετικό υλικό σε μια ολοκληρωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση
 4. Αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της μελέτης καταλήγοντας σε διεισδυτικά συμπεράσματα παρουσιάζοντας δημιουργικές συστάσεις
 5. Εργαστούν επιτυχώς κατά μονάδα και να παρουσιάσουν αρκετές πρωτοβουλίες και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου ενώ κάνουν τη βέλτιστη χρήση της επιτήρησης
 6. Κάνουν καλή χρήση των πιο πρόσφατων τεχνολογιών πληροφοριών στην διαδικασία αξιολόγησης του πεδίου μελέτης εκτελώντας τη μεθοδολογία της έρευνας αναλύοντας τα αποτελέσματα
 7. Παρουσιάζουν και να υποστηρίζουν μια ακριβή αναφορά της εργασίας ακολουθώντας τις οδηγίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Η διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού θα έχει τη μορφή της αυθεντικής εργασίας έρευνας που περιλαμβάνει δεδομένα, συλλογή δεδομένων και επεξεργασία ( θεωρητική, ερμηνευτική και εφαρμοσμένη στην έρευνα) . το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ναυτικό δίκαιο και στην ναυτιλιακή διαχείριση του πανεπιστημίου φρέντερικ προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να ειδικευτούν στους παρακάτω τομείς : διαχείριση πλοίου, οικονομική διαχείριση , κανονισμοί εμπορίου και πρακτικές. Το ακριβές θέμα θα συζητηθεί και συμφωνηθεί στην αρχή από τον καθηγητή. Η επιλογή του θέματος θα οδηγήσει στην απονομή ενός εκ των 3 πτυχίων

 1. Μεταπτυχιακό στο Ναυτικό δίκαιο και ναυτιλιακή διαχείριση(διαχείριση πλοίου)
 2. Μεταπτυχιακό στο Ναυτικό δίκαιο και ναυτιλιακή διαχείριση( οικονομική διαχείριση)
 3. Μεταπτυχιακό στο Ναυτικό δίκαιο και ναυτιλιακή διαχείριση( κανονισμοί εμπορίου και πρακτικές )

Έκταση

Παρόλο που ο προσδιορισμός της ακριβής έκτασης της διπλωματικής είναι αδύνατος καθώς τα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης βασίζονται στο περιεχόμενο και το βάθος της διπλωματικής, η αναμενόμενη έκταση είναι περίπου στις 20.000 λέξεις , αποκλείοντας τα περιεχόμενα , τα παραρτήματα και τις αναφορές. Όταν ολοκληρωθεί ( με την συναίνεση του καθηγητή) , η διπλωματική πρέπει να κατατεθεί σε 3 αντίγραφα , 15 μέρες πριν την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο