Διαδικασία Εγγραφής

Αναλυτικές πληροφορίες στη σελίδα με τα προγράμματα

Κόστος Προγράμματος

Συνολικό κόστος:  €5.490. Για εγγραφές μέχρι 31-5 κοστίζει 4320€

Επιπλέον

 • Έξοδα αίτησης €35
 • Έξοδα εγγραφής ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο €100
 • Έκδοση πτυχίου €55

 

Το κόστος των διδάκτρων αποπληρώνεται ως εξής:

Προκαταβολή εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€635) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Το υπόλοιπο εξοφλείται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με το ποσό που αναλογεί στα ECTS (πιστωτικές μονάδες) των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Η σημασία της αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων αλλά και των εκπαιδευτικών συστημάτων έχει πολλαπλασιαστεί κατά τα τελευταία 25-30 χρόνια. Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές είναι συνεχείς και ραγδαίες και ταυτόχρονα οι απαιτήσεις για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μεγαλύτερες από ποτέ, η ανάγκη για προετοιμασία κατάλληλων διοικητικών στελεχών έχει φτάσει στο υψηλότερο της σημείο. Η αναγνώριση της σημασίας της αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας είναι πλέον καθολική από ερευνητές, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και γονείς. Πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα στο εξωτερικό καταδεικνύουν πως η ηγεσία σχολικής μονάδας είναι ο δεύτερος σχολικός παράγοντας σε θετική επίδραση στα αποτελέσματα μαθητών.

Ο σχολικός ηγέτης του σήμερα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία στο δύσκολο έργο του χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία. Χρήσιμη μεν η επαγγελματική εμπειρία αλλά εξίσου χρήσιμη είναι και η θεωρητική/επιστημονική κατάρτιση. Το εξ’αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Διοίκηση Σχολικών Μονάδων έχει ως στόχο να βοηθήσει τους τωρινούς αλλά και μελλοντικούς σχολικούς ηγέτες στην προσπάθεια τους για αποτελεσματική διοίκηση σχολείου. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να εξοπλίσει τους φοιτητές με ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά τη θεωρία και την πρακτική της εκπαιδευτικής διοίκησης και της εκπαιδευτικής ηγεσίας.

 

Στόχος

Αναμένεται ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

 • Έχουν αποκτήσει ένα στερεό υπόβαθρο στην θεωρία αλλά και την πρακτική της εκπαιδευτικής διοίκησης και εκπαιδευτικής ηγεσίας
 • Ερμηνεύουν και να εξηγούν την δράση και λειτουργία των σχολικών μονάδων
 • Κατανοούν τις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας ώστε να διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και τους μαθητές
 • Αναλύουν τις αρχές της κουλτούρας του σχολείου και να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις για εισαγωγή, ανάπτυξη και διατήρηση κουλτούρας
 • Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής ομαδικής εργασίας και να οργανώνουν αποτελεσματικές κοινότητες μάθησης για τους εκπαιδευτικούς
 • Κατανοούν τις χρήσεις της τεχνολογίας στην ηγεσία
 • Δουλεύουν αποτελεσματικά με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για την επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερων αποτελεσμάτων
 • Χρησιμοποιούν την αξιολόγηση διδασκαλίας και διδακτικού έργου ως αποτελεσματικό εργαλείο ηγεσίας.
 • Επιλέγουν και να εφαρμόζουν ηγετικά και διοικητικά στυλ και πρακτικές αποτελεσματικής ηγεσίας ανάλογα με την κατάσταση
 • Αναλύουν και να αξιολογούν την έρευνα για την διοίκηση και ηγεσία
 • Αναλύουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικές πολιτικές όσον αφορά τη σημασία και τις προεκτάσεις που έχουν για το προσωπικό και την εκπαίδευση
 • Διαμορφώνουν το κατάλληλο σχολικό περιβάλλον για όλους τους μαθητές
 • Βοηθούν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα σχολεία.
 • Συγγράφουν επιστημονικές εργασίες που να είναι σε θέση να δημοσιευθούν σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και να παρουσιαστούν σε τοπικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Δομή Μαθημάτων

ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, παρακολουθώντας τα πιο κάτω υποχρεωτικά μαθήματα:

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLEDA051 Θεωρίες και Αρχές Εκπαιδευτικής Διοίκησης Ηγεσίας 10
2 DLEDA052 Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση 10
3 DLEDA053 Εκπαιδευτική Έρευνα 10

Επιλεγόμενα

Ο φοιτητής επιλέγει 2 από τις 3 ενότητες μαθημάτων. Επιλέγει για παρακολούθηση 3 μαθήματα σε κάθε μία από τις δύο ενότητες μαθημάτων που έχει επιλέξει.

Νo. Κωδικός Όνομα ECTS
Ενότητα Μαθημάτων 1Διοίκηση, Εκπαίδευση και Πολιτική
1 DLEDA101 Εκπαίδευση Ηγεσία και Τεχνολογία 10
2 DLEDA102 Αποτελεσματική Ηγεσία και Μάθηση 10
3 DLEDA103 Ζητήματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής 10
4 DLEDA104 Διοίκηση και Ενιαία Εκπαίδευση 10
Ενότητα Μαθημάτων 2 – Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
5 DLEDA201 Διοίκηση και Λήψη Αποφάσεων 10
6 DLEDA202 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 10
7 DLEDA203 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 10
8 DLEDA204 Ηγεσία Ομάδων στην Εκπαίδευση 10
Ενότητα Μαθημάτων 3 – Μεταπτυχιακή διατριβή
9 DLEDA301 Μεταπτυχιακή Διατριβή I 10
10 DLEDA302 Μεταπτυχιακή Διατριβή II 10
Μάθημα από Ενότητα Μαθημάτων 1,2 ή 3 10

Το μάθημα “Θεωρίες και Αρχές Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας” είναι ένα από τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος και έχει ως στόχο την εισαγωγή των φοιτητών σε θεμελιώδεις θεωρίες διοίκησης και ηγεσίας οι οποίες έχουν επηρεάσει τον χώρο της εκπαίδευσης και τη διοίκηση σχολικών μονάδων.

Η σημασία της εκπαιδευτικής διοίκησης και της εκπαιδευτικής ηγεσίας θεωρείται πλέον δεδομένη όσον αφορά την πετυχημένη λειτουργία των σχολικών μονάδων αλλά και γενικότερα των εκπαιδευτικών συστημάτων ανά το παγκόσμιο. Πρόσφατα διεθνή ερευνητικά αποτελέσματα τοποθετούν τον παράγοντα “διοίκηση σχολικής μονάδας” ως ένα από τους σημαντικότερους σχολικούς παράγοντες όσον αφορά τα αποτελέσματα σε επίπεδο μαθητή. Σε μια εποχή μάλιστα η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές και ανατροπές σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο η ανάγκη για συνετή και αποτελεσματική διοίκηση των σχολικών μονάδων καθίσταται κάτι περισσότερο από επιτακτική. Επίσης, οι απαιτήσεις για συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατ’επέκταση για βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων αυξάνουν περισσότερο τις πιέσεις στους σχολικούς ηγέτες για ποιοτικότερη διοίκηση και άσκηση ηγεσίας.

Μία ακόμη πρόσφατη εξέλιξη αποτελεί η αναγνώριση των διακριτών διαφορών ανάμεσα σε εκπαιδευτική διοίκηση και εκπαιδευτική ηγεσία. Έχει γίνει πλέον κατανοητό πως τα διοικητικά στελέχη στον χώρο της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι όχι μόνοι αποτελεσματικοί στα διοικητικά τους καθήκοντα αλλά θα πρέπει να παρουσιάζονται ως ηγέτες τόσο για το προσωπικό του σχολείου όσο και για τους μαθητές. Η αποτελεσματική διοίκηση είναι μία σημαντική παράμετρος της σχολικής επιτυχίας αλλά η άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας φαίνεται να είναι εξίσου (αν όχι περισσότερο) σημαντική για τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Ο σημερινός διευθυντής σχολικής μονάδας έχει δύσκολο έργο να επιτελέσει και για να είναι επιτυχημένος θα πρέπει να γνωρίζει και να κατανοεί όχι μόνο τις βασικές θεωρίες και αρχές της εκπαιδευτικής διοίκησης αλλά και να συμπεριφέρεται ως ηγέτης. Ως αποτελεσματικό διοικητικό στέλεχος θα πρέπει να επιλύει προβλήματα, να ασκεί έλεγχο, να δημιουργά και να στηρίζει τις κατάλληλες δομές για τη σχολική επιτυχία. Ως αποτελεσματικός ηγέτης θα πρέπει να είναι σε θέση να διαμορφώνει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και οράματα, να ενισχύει και να ενδυναμώνει το προσωπικό για επίτευξη των υψηλών στόχων που τίθενται και να λειτουργεί ως πρότυπο για όλους. Το μάθημα “Θεωρίες και Αρχές Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας” θα παρουσιάσει τις βασικές θεωρίες από τον χώρο της διοίκησης και της ηγεσίας, παρέχοντας το κατάλληλο υπόβαθρο για την επιτυχή παρακολούθηση των υπόλοιπων μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος “Διοίκηση Σχολικών Μονάδων”.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως απώτερο στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε θέματα θεωριών διοίκησης και ηγεσίας στην εκπαίδευση. Θα καλύψει τις σημαντικότερες θεωρίες διοίκησης και ηγεσίας όπως έχουν αναπτυχθεί στο χώρο της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και παράλληλα θα αναδείξει την σημασία τους για τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν ένα λειτουργικό ρεπερτόριο δεξιοτήτων και γνώσεων βασισμένες στις θεωρίες αυτές ώστε να είναι σε θέση να επιτελέσουν αποτελεσματικό τον ρόλο του σχολικού ηγέτη μέσα στο σημερινό πολύπλοκο κοινωνικό και εκπαιδευτικό συγκείμενο.

Το μάθημα “Εκπαιδευτική Αξιολόγηση ως Εργαλείο Ηγεσίας” είναι επιλεγόμενο μάθημα και ανήκει στην ενότητα μαθημάτων “Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού”. Το θέμα του είναι η αξιοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης από τον σχολικό ηγέτη για την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση στα πλαίσια της σχολικής μονάδας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του σχολικού ηγέτη αλλά για να αξιοποιηθεί επαρκώς θα πρέπει οι διευθυντές να έχουν λειτουργική γνώση βασικών αρχών εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Το μάθημα αποτελείται από δυο βασικές ενότητες: την αξιολόγηση διδασκαλίας και την αξιολόγηση προσωπικού. Στη πρώτη ενότητα καλύπτουμε βασικές έννοιες αξιολόγησης και αρχές αποτελεσματικής διδασκαλίας τις οποίες προσπαθούμε να ενισχύσουμε μέσω της αξιολόγησης. Στη δεύτερη ενότητα στρέφουμε τη προσοχή μας στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών με θέματα όπως αρχές αξιολόγησης προσωπικού, προβλήματα στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών, πολλαπλές πηγές δεδομένων στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών, διαστάσεις της αξιολόγησης εκπαιδευτικών διεθνώς και σχέση ηγεσίας και αξιολόγησης προσωπικού.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως απώτερο στόχο την ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών γύρω από τα θέματα της αξιολόγησης διδασκαλίας και της αξιολόγησης διδακτικού προσωπικού. Μέσα από τις παρουσιάσεις αναμένεται πως οι φοιτητές θα αποκτήσουν τα απαιραίτητα εφόδια τόσο για αξιολόγηση διδασκαλιας όσο και για αξιολόγηση προσωπικού ενώ θα αποκτήσουν και γνωσεις για τις σύγχρονες και μελλοντικές κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Σε κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να καταστούν ικανοί να μελετούν με κριτικό πνεύμα επιστημονικές έρευνες στο γνωστικό αντικείμενο της εκπαιδευτικής διοίκησης. Εξ ορισμού ένας επιστήμονας με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζει ένα ερευνητικό σχέδιο και να το υλοποιεί ακολουθώντας τις σύγχρονες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Είναι σημαντικό να αντιληφθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ότι οι μέθοδοι που μαθαίνουν σήμερα βρίσκονται σε μία δυναμική διαδικασία εξέλιξης και προσαρμογής στις δυνατότητες που κυρίως προσφέρει η τεχνολογία. Για παράδειγμα σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τρόποι συλλογής δεδομένων που δεν υπήρχαν στο παρελθόν και σίγουρα στο μέλλον θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν μπορούμε να προβλέψουμε σήμερα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αναπτύξει μηχανισμούς αυτό-μόρφωσης στο συγκεκριμένο θέμα και υιοθέτησης μέσω κριτικής αντίληψης προσεγγίσεων που θα παρουσιάζονται στην επιστημονική κοινότητα.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είτε επιλέξει να αναπτύξει διατριβή επιπέδου μάστερ είτε όχι πρέπει να καταστεί ικανός να παρακολουθεί επιστημονικά συνέδρια στο αντικείμενο σπουδών του, αλλά κυρίως να οργανώνει την επιστημονική δουλειά του με τρόπο που να μπορεί να παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως κύριο σκοπό την κατανόηση από μέρους των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος “Εκπαίδευση Διοίκηση» βασικών μεθόδων σχεδιασμού, διεξαγωγής και κριτικής ανάλυσης της έρευνας και ειδικότερα της εκπαιδευτικής έρευνας σε θέματα διοίκησης των σχολικών μονάδων. Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα μπορούν, μετά το τέλος του μαθήματος, να μελετούν κριτικά έρευνες ως προς τη μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί, θα θέτουν ερευνητικά ερωτήματα, θα δομούν τα στοιχεία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, θα σχεδιάζουν έρευνα επιλέγοντας την κατάλληλη μεθοδολογία, θα συλλέγουν δεδομένα επιλέγοντας το κατάλληλο εργαλείο, θα αναλύουν τα δεδομένα που θα έχουν συλλέξει και θα καταγράφουν με επιστημονικά ενδεδειγμένο τρόπο τα συμπεράσματά τους και γενικότερα μία επιστημονική έρευνα. Θα πρέπει μετά το τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν είτε ποιοτική είτε ποσοτική έρευνα. Ειδικότερα όσον αφορά στην ποσοτική έρευνα θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν τα δεδομένα τους χρησιμοποιώντας ένα στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων (π.χ. SPSS) και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης εφόσον θα είναι γνώστες δεικτών στατιστικής ανάλυσης.

Είναι ευρύτατα διαδεδομένο ότι η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από τις επαναστατικές αλλαγές που έχει φέρει σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας η δυναμική εισβολή της Πληροφοριακής και Επικοινωνιακής Τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, με τη νέα τάξη πραγμάτων αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συγκεντρώνουν, αναλύουν, αναπαριστούν, παρουσιάζουν και μεταφέρουν την πληροφορία. Η σημερινή εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών χαρακτηρίζεται από το έντονο στοιχείο της ενσωμάτωσης και χρήσης της τεχνολογίας στην καθημερινότητα μας για διάφορους σκοπούς. Από ένα τέτοιο γεγονός δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο η εκπαίδευση. Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο εκπαιδευτικό σύστημα θεωρούνται σήμερα ως ο φορέας αλλαγών στα σχολεία, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά αποτελέσματα και να υποστηρίξει τους μαθητές στην ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται για να επιτύχουν στην κοινωνία του 21 ου αιώνα. Οι μαθητές και μελλοντικοί πολίτες της Κοινωνίας της Πληροφορίας χρειάζεται να αναπτύξουν ένα πολυδύναμο προφίλ προσόντων, το οποίο θα τους καθιστά ικανούς να αντεπεξέλθουν με αποτελεσματικότητα και επιτυχία στις απαιτήσεις του 21 ου αιώνα. Συγκεκριμένα, η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως εργαλείο στην εκπαιδευτική πραξη για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών όπως: διοίκησης και οργάνωσης, προετοιμασίας και ως μαθησιακό εργαλείο.

Για να μπορούν όμως το πιο πάνω να γίνουν πραγματικότητα και όντως η τεχνολογία να χρησιμοποιείται στο σχολικό περιβάλλον για την επίτευξη διαφόρων σκοπών χρειάζεται η καταλυτική επίδραση, η καθοδήγηση και ο όραμα ενός εκπαιδευτικού ηγέτη. Ο διευθυντής ενός σχολείου έχει σημαντικότατο και καθοριστικό ρόλο να παίξει στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στο να εξετάσει διάφορα σύγχρονα θέματα που αφορούν τον εκπαιδευτικό ηγέτη και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Το μάθημα αποτελείται από 5 θεματικές ενότητες: 1) Εισαγωγή: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Τεχνολογία; 2) Δεξιότητες 21 ου αιώνα, Σχεδιασμός Μαθησιακών Περιβαλλόντων για Μάθηση 21 ου αιώνα, και Κριτήρια Αξιολόγησης Μαθησιακών Περιβαλλόντων για Μάθηση 21 ου αιώνα; 3) Χαρακτηριστικά και δεξιότητες ενός εκπαιδευτικού ηγέτη του 21 ου αιώνα για προώθηση της τεχνολογίας; 4) Παράγοντες που επηρεάζουν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη και 5) O Ρόλος τη Εκπαιδευτικής Διοίκησης στη Σχολική Μεταρρύθμιση και Συστημένη Αλλαγή σε σχέση με την Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σκοπό να αναπτύξει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν το σημαντικό και καταλυτικό ρολο του εκπαιδευτικού ηγέτη στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο σχολικό περιβάλλον και στην εκπαιδευτική πράξη. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο σε σχέση με το ρόλο, τις ενέργειες, τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει και θα πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός ηγέτης του 21 ου αιώνα και συγκεκριμένα έχοντας ως απώτερο σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 21 ου αιώνα για τους μαθητές. Συγκεκριμένα, με το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να μπορούν να σχεδιάσουν σχολικά περιβάλλοντα ενισχυμένα με τεχνολογία κάτω από το πρίσμα της ανάπτυξης δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα.

Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές καλούνται να εξετάσουν θεωρητικά,, να κατανοήσουν την πρακτική αλλά και να κάνουν κριτική ανάλυση του ρόλου, των γνώσεων και δεξιοτήτων, των ενεργειών, των χαρακτηριστικών ενός εκπαιδευτικού ηγέτη και γενικά της όλης του δραστηριότητας όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την τεχνολογία. Τέλος, ζητείται από τους φοιτητές μέσα στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα πλάνο μέσα στα πλαίσια του οποίου θα ενσωματώνεται η τεχνολογία σε συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον (σχολείο) για σκοπούς διοίκησης/ οργάνωσης, προετοιμασίας, αλλά και ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης.

Το μάθημα “Αποτελεσματική Ηγεσία και Μάθηση” είναι επιλεγόμενο και ανήκει στην ενότητα μαθημάτων “Διοίκηση, Εκπαίδευση και Πολιτική”. Το θέμα του είναι η εξέταση της επίδρασης των ηγετών σχολικών μονάδων στα αποτελέσματα των μαθητών και γενικότερα στα σχολικά αποτελέσματα.

Ο ρόλος του σχολικού ηγέτη στην σχολική επιτυχία, στην εφαρμογή καινοτομιών, στην δημιουργία και συντήρησης κουλτούρας και στην διαχείριση αλλαγής στην εκπαίδευση. Αυτό έχει διαφανει πλέον καθαρά σε πολλές διεθνείς έρευνας αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και ειδικότερα σε έρευνες ποσοτικοποίησης της επίδραση του διευθυντή ή του σχολικού ηγέτη στην σχολική επιτυχία. Μάλιστα είμαστε σε θέση σήμερα να γνωριζουμε πως ο αποτελεσματικός σχολικός ηγέτης είναι ο δεύτερος σε θετική επίδραση σχολικός παράγοντας μετά τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό. Η επίδραση του σχολικού ηγέτη είναι κυρίως έμμεση δηλαδή ο σχολικός ηγέτης επιδρά θετικά ή αρνητικά στα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω της επίδρασης που έχει σε μεταβλητές όπως οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι οργανωτικές δομές κλπ.

Στα πλαίσια του μαθήματος ο φοιτητής θα έρθει σε επαφή με τα μοντέλα επίδρασης του σχολικού ηγέτη στα μαθησιακά και σχολικά αποτελέσματα και ειδικότερα θα γνωρίσει τις οδούς επίδρασης και πόση σημαντική είναι η κάθε μία. Ένα σημείο το οποίο δεν έχει πληρως ξεκαθαρίσει μέσα από την έρευνα για την αποτελεσματική ηγεσία είναι οι πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζει ο αποτελεσματικός διευθυντής. Πολλές είναι οι πρακτικές που έχουν αναφερθεί εώς σήμερα ως αποτελεσματικές αλλά δεν έχουμε (ως ερευνητική κοινότητα) καταλήξει σε ένα τελικό και συγκεκριμένο σύνολο τέτοιων πρακτικών. Το γενικότερο ζήτημα της έρευνας στο πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας είναι επίσης σημαντικό κομμάτι του μαθήματος.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως απώτερο στόχο την εξοικείωση του φοιτητή με την έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας, τους τρόπους επίδρασης του ηγέτη σε αποτελέσματα μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικής μονάδας, την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρεται ένας αποτελεσματικος σχολικός ηγέτης καθώς και τους τομείς στους οποίους ο ηγέτης παρουσιάζεται να έχει καταλυτική σημασία (αλλαγή, σχολική αποτυχία, κουλτούρα, αποτελεσματική διδασκαλία).

Τα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη, θεσμοθετήθηκαν τον 19 ο αιώνα και εξελίχθηκαν στη συνέχεια κατά τον 20ό και 21 ο αιώνα. Μέχρι τον 19 ο αιώνα στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη η εκπαίδευση ήταν αποκλειστικότητα της Εκκλησίας αλλά και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Από τις αρχές του 18 ου αιώνα άρχισε σιγά σιγά η ανάμειξη του κράτους στην εκπαίδευση και έτσι είχαμε και τα πρώτα θεσμοθετημένα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα (Πρωσία- Βαυαρία- Γαλλία-Ελλάδα κ.ά).

Σε κάθε οργανωμένο κράτος, αναπτυγμένο ή αναπτυσσόμενο η εκπαιδευτική του πολιτική χαράζεται και υιοθετείται από τους φορείς που ασκούν εξουσία και νομοθετούν. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται βεβαίως τα θεσμοθετημένα όργανα της κρατικής εξουσίας, χωρίς εν τούτοις να παραγνωρίζεται η πολύ σημαντική όσο και πολύπλευρη επιρροή που μπορούν να ασκήσουν και ασκούν σήμερα (την περίοδο της μετανεωτερικότητας) διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί ( Ευρωπαϊκή Ένωση, Ο.Ο.Σ.Α κ.ά). Ως εκ τούτου τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών επηρεάζονται από τις πολιτικές, πολιτειακές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, δεδομένου ότι ο τομέας της εκπαίδευσης είναι άμεσα συνδεδεμένος όχι μόνο με την πολιτική στοχοθεσία της εκάστοτε εξουσίας κάθε κρατικής συλλογικότητας και της ιδεολογίας της, αλλά και από τις πολιτικές που διαμορφώνονται πλέον στο πλαίσιο της διεθνούς και της παγκόσμιας κοινωνίας κάτω από τις επιδράσεις του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας, της πολιτικής και του πολιτισμού.

Το μάθημα αποτελείται από τέσσερις (4) θεματικές ενότητες η περιγραφή των οποίων και η εξειδικευμένη στοχοθεσία τους αναφέρονται στη συνέχεια.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό σκοπεύει να μεταδώσει γνώσεις και να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη στους φοιτητές , σχετικά:

 • Με την ιστορία και τη στοχοθεσία των δημοσίων εκπαιδευτικών συστημάτων εκπαίδευσης από τον 19 ο αιώνα μέχρι σήμερα
 • Με τους παράγοντες (πολιτικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς κ.ά) που έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν και σήμερα τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών συστημάτων
 • Με τις επιρροές που ασκούν σήμερα διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί, αλλά και την ιδεολογία του νεοσυντηρητισμού και του νεοφιλελευθερισμού στο χώρο της εκπαίδευσης.
 • Με την ιδεολογική μεταστροφή και τις ουσιαστικές αλλαγές που έχουν επέλθει αλλά και επέρχονται στο χώρο της εκπαίδευσης. Αλλαγές που στοχεύουν στην μετάλλαξη της εκπαίδευσης από δημόσιο αγαθό σε καταναλωτικό προϊόν. Αλλαγές που αναβαθμίζουν τον τεχνοκρατικό της χαρακτήρα για την ικανοποίηση των αναγκών της «αγοράς εργασίας», ενώ παράλληλα υποβαθμίζουν την ουμανιστική- ανθρωποπλαστική σκοποθεσία της.

Οι σχολικές μονάδες αποτελούν κρίσιμες δομές σε κάθε κράτος και είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ανάγκες και τις προοπτικές των αντίστοιχων κοινωνιών. Και μόνο αυτή η ιδιαιτερότητά τους, καθιστά τη διοίκησή/διεύθυνσή τους σημαντικό έως καθοριστικό στοιχείο επιτυχίας ή αποτυχίας ολόκληρων κοινωνιών. Το συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση των βασικών αρχών διοίκησης καθώς και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με εστίαση στην περίπτωση των Σχολικών Μονάδων. Το μάθημα αποτελείται από 3 κύριες θεματικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες συγκροτείται από ορισμένο αριθμό θεματικών υποενοτήτων, που αντιστοιχούνται απόλυτα σε αντίστοιχες εβδομάδες μελέτης. Η πρώτη θεματική ενότητα επικεντρώνεται στην παρουσίαση των βασικών αρχών της διοίκησης και τον τρόπο εφαρμογής αυτών στις Σχολικές Μονάδες. Η 2 η θεματική ενότητα επικεντρώνεται στην παρουσίαση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και στα προβλήματα που μπορούν να διαχειριστούν οι σχολικές μονάδες. Η 3 η θεματική ενότητα επικεντρώνεται σε ορισμένα ειδικά θέματα στα οποία καλείται η διοίκηση να λάβει ή να υλοποιήσει αποφάσεις, όπως τα έργα, η αλλαγή και η ποιότητα.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως βασικό σκοπό να αποκτήσουν οι φοιτητές αφενός ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε θέματα αρχών διοίκησης και διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αφετέρου δεν να αναπτύξουν εκείνες τις κριτικές ικανότητες που θα τους επιτρέψει να αξιολογούν και να αναλύουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεων στα πλαίσια μίας σχολικής μονάδας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες κοινωνικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα και οι εκπαιδευτικοί, για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, συνεχίζουν να αυξάνονται καθημερινά. Η στήριξη, επιμόρφωση, ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού είναι στρατηγικής σημασίας θεσμοί και διαδικασίες στην προσπάθεια για ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Οι θεσμοί αυτοί παρουσιάζουν αυξανόμενο ενδιαφέρον και μελέτη διεθνώς.

Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι η έννοια ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων ή των διαδικασιών που στοχεύουν στη διατήρηση ή στη βελτίωση των διδακτικών δεξιοτήτων, των αντιλήψεων, των στάσεων και γενικότερα της επίδοσης του εκπαιδευτικού προσωπικού στους υφιστάμενους ή στους μελλοντικούς ρόλους που θα κληθεί να αναλάβει με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης και επίδοσης των μαθητών.

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεδομένου ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και επάρκεια των εκπαιδευτικών, οι κυβερνήσεις, οι τοπικές αρχές και η διευθυντική ομάδα της κάθε σχολικής μονάδας πρέπει να κινητοποιήσουν δημιουργικά και να αξιοποιήσουν το έμψυχο δυναμικό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι εν εξελίξει αλλαγές και να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντας σε μια ποικιλία επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ενθαρρύνουν τόσο τη δική τους επαγγελματική ανάπτυξη όσο και την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας και ως εκ τούτου συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής.

Η ανάγκη για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών γίνεται ακόμη πιο επιτακτική, εάν λάβουμε υπόψη τα παρακάτω: α) H αρχική-πανεπιστημιακή εκπαίδευση-κατάρτιση των εκπαιδευτικών δεν είναι ικανή να εφοδιάσει πλήρως τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς με την κατανόηση, τις δεξιότητες και γνώσεις τις οποίες χρειάζονται κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. β) Η πολυπλοκότητα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού απαιτεί δια βίου μάθηση για αποτελεσματική προσαρμογή στις γρήγορες αλλαγές και αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκες. γ) Η συνεχής και διά βίου επαγγελματική μάθηση θεωρείται ως ένα φυσικό και αναμενόμενο στοιχείο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και βασικό συστατικό της σχολικής βελτίωσης.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στους φοιτητές μια εις βάθος κατανόηση των βασικών πτυχών του τομέα της ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Θα περιλαμβάνει τον ορισμό και την επισκόπηση της έννοιας ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την περιγραφή αποτελεσματικών και επιτυχημένων διαδικασιών (σχεδιασμού και αξιολόγησης), πρακτικών, μεθόδων, μορφών και προγραμμάτων ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ότι η συνεχής και διά βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αποτελεί βασικό συστατικό και προϋπόθεση της σχολικής βελτίωσης και αποτελεσματικότητας. Περαιτέρω, η θεματική ενότητα, αναπτύσσοντας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών, θα παρουσιάσει τρόπους εφαρμογής της θεωρίας περί ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε πραγματικές καταστάσεις στο σχολικό περιβάλλον. Τέλος, θα ζητηθεί από τους φοιτητές να εισηγηθούν, μέσα από μια βιωματική προσέγγιση και εργαζόμενοι ομαδικά, τρόπους επίλυσης ή/και αντιμετώπισης συγκεκριμένων περιστατικών ή προβλημάτων ή σεναρίων σχετικά με την ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στη σχολική μονάδα.

Παράλληλα, το μάθημα έχει σκοπό να αναδείξει ότι η προσπάθεια για ανάπτυξη και διαχείριση προσωπικού μπορεί να λειτουργήσει ως διαδικασία για να μετατραπεί η σχολική μονάδα σε ένα συνεργατικό χώρο εργασίας όπου το προσωπικό αλληλεπιδρά ελεύθερα για να συζητήσει θέματα του αναλυτικού προγράμματος, διδασκαλίας και μάθησης, να παρατηρεί διδασκαλίες και να αλληλοδιδάσκεται, να αναπτύσσεται τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά, να προγραμματίζεται και να επιλύει προβλήματα συλλογικά. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών χαρακτηρίζονται από βελτιωμένες μαθησιακές επιδόσεις, αφοσιωμένους και ενεργοποιημένους επαγγελματίες, τονωμένο περιβάλλον εργασίας και θετική κουλτούρα μάθησης.

Οι σχολικές μονάδες αποτελούν κρίσιμες δομές σε κάθε κράτος και είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ανάγκες και τις προοπτικές των αντίστοιχων κοινωνιών. Και μόνο αυτή η ιδιαιτερότητά τους, καθιστά την ομαλή λειτουργία τους σημαντικό έως καθοριστικό στοιχείο επιτυχίας ή αποτυχίας ολόκληρων κοινωνιών. Το συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση της συμπεριφοράς μέσα στις οργανώσεις που υπάρχουν στις Σχολικές Μονάδες. Το μάθημα αποτελείται από 3 κύριες θεματικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες συγκροτείται από ορισμένο αριθμό θεματικών υποενοτήτων, που αντιστοιχούνται απόλυτα σε αντίστοιχες εβδομάδες μελέτης. Η πρώτη θεματική ενότητα επικεντρώνεται στην παρουσίαση των βασικών θεωριών που αποτελούν το πλαίσιο μελέτης της οργανωσιακής συμπεριφοράς, στη 2 η θεματική ενότητα παρουσιάζονται τομείς της οργανωσιακής συμπεριφοράς που άπτονται της καθημερινής λειτουργίας μίας σχολικής μονάδας, ενώ η 3 η θεματική ενότητα αναφέρεται σε ειδικότερα θέματα σε συνδυασμό με μελέτη περιπτώσεων.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως βασικό σκοπό να αποκτήσουν οι φοιτητές αφενός ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς, αφετέρου δε, να αναπτύξουν εκείνες τις κριτικές ικανότητες που θα τους επιτρέψει να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεων στα πλαίσια λειτουργία και διοίκησης μίας σχολικής μονάδας.

Το μάθημα “Ηγεσία Ομάδων στην Εκπαίδευση” είναι επιλεγόμενο και ανήκει στην ενότητα μαθημάτων “Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού”. Το θέμα του είναι η διαχειριση της ομαδικής εργασίας που λαμβάνει χώρα στις σχολικές μονάδες ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό. Είναι κοινώς παραδεκτό σήμερα (και ισχύει για όλους τους επαγγελματικούς χώρους) πως τίποτα άξιο αναφοράς δεν μπορεί να παραχθεί χωρίς την συνεργασία ανάμεσα σε επαγγελματίες. Η αλληλεξάρτηση είναι βασικό συστατικό της εργασίας σε οργανισμούς και έτσι ο χώρος της εκπαίδευσης δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Η ομαδική εργασία στα σχολεία μπορεί να πάρει πολλές μορφές: από τις συνεδρίες προσωπικού μέχρι το μοντέλο των επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης που στηρίζεται στην αλληλοβοήθεια και συνεργασία. Φυσικά, η ομαδική εργασία δεν είναι χωρίς προβλήματα και πολλές φορές δημιουργούνται καταστάσεις συγκρουσιακές που μπορεί να αποβούν επιζήμιες για το σχολείο και την επίτευξη των στόχων του.

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναλύσουμε την εργασία ομάδων στην εκπαίδευση με ειδικές αναφορές στην αξιοποίηση των συνεδριάσεων του προσωπικού και στην δημιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση κοινοτήτων μάθησης εκπαιδευτικών. Θα αναλύσουμε επίσης την εισαγωγή και διαχείριση αλλαγής και θα κλείσουμε με διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπόφευκτων συγκρούσεων που προκύπτουν στις σχολικές μονάδες.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως απώτερο στόχο την πολύπλευρη ενημέρωση των φοιτητών όσον αφορά την φύση, λειτουργία και απόδοση των ομαδικών εργασιών στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, αποτελεί στόχο του μαθήματος η διδασκαλία του μηνύματος της αναγκαιότητας καλλιέργειας συνθηκών αποδοτικής ομαδικής εργασίας, δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης όπου οι εκπαιδευτικοί θα βελτιώνονται επαγγελματικά και της έγκαιρης αντιμετώπισης των συγκρούσεων που προκύπτουν φυσιολογικά ανάμεσα σε επαγγελματίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο