Διαδικασία Εγγραφής

Αναλυτικές πληροφορίες στη σελίδα με τα προγράμματα

Κόστος Προγράμματος

Συνολικό κόστος:  €5.490. Για εγγραφές μέχρι 31-5 το κόστος ανέρχεται στα 4320€

Επιπλέον

 • Έξοδα αίτησης €35
 • Έξοδα εγγραφής ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο €100
 • Έκδοση πτυχίου €55

 

Το κόστος των διδάκτρων αποπληρώνεται ως εξής:

Προκαταβολή εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€635) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Το υπόλοιπο εξοφλείται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με το ποσό που αναλογεί στα ECTS (πιστωτικές μονάδες) των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Σκοπός

Φιλοδοξία αλλά και όραμα του Πανεπιστημίου Frederick είναι όπως με αυτό το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα συμβάλει στην προστασία και προαγωγή του ανθρώπινου πολιτισμού μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία ειδικών θεμάτων προστασίας και αποκατάστασης ιστορικών και μνημειακών κατασκευών, ως φορέων τέχνης και τεχνικής, αλλά και ως φορέων ιστορικής μνήμης και αειφόρου ανάπτυξης.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι

 1. Η προαγωγή της ολιστικής θεώρησης των θεμάτων της προστασίας και αποκατάστασης ιστορικών και μνημειακών κατασκευών, προάγοντας τη διεπιστημονική μέθοδο διδασκαλίας, έρευνας και μελέτης και πρακτικής προαγωγής της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ειδικοτήτων, σεβόμενοι το κάθε μνημείο ως σύνθετη οντότητα.
 2. Η καλλιέργεια υπευθυνότητας και σεβασμού προς την πολιτιστική κληρονομιά αναγνωρίζοντας το κάθε μνημείο ως ξεχωριστή διαχρονική οντότητα.
 3. Η συνεργασία με αρμόδιους φορείς και η ταυτόχρονη προβολή του έργου του προγράμματος προς την κοινωνία και τους ενδιαφερόμενους φορείς, κατά τρόπο που να προάγονται οι γενικότεροι στόχοι του Πανεπιστημίου.
 4. Η μεταφορά τεχνογνωσίας μέσα από τη συμμετοχή και εμπλοκή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα επισκεπτών και μετακλητών καθηγητών με πολύχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία.
 5. Η προσέλκυση ξένων φοιτητών, κυρίως από την Ελλάδα, και η υποβοήθηση ανάπτυξης θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ φοιτητών που προέρχονται από διαφορετικές χώρες και περιοχές.

 

Στόχος

Στους στόχους του προγράμματος καταγράφονται τα εξής:

 1. Η εξειδικευμένη κατάρτιση επιστημονικού προσωπικού σε θέματα:
 • Ισχύουσας νομοθεσίας και διεθνών χαρτών σε θέματα προστασίας μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων
 • Αναγνώρισης και κατάταξης ιστορικών και μνημειακών κατασκευών
 • Ιστορικής – τυπολογικής και κατασκευαστικής ανάλυσης
 • Αποτίμησης υφιστάμενης κατάστασης και τρωτότητας
 • Μελέτης και χρήσης παραδοσιακών και σύγχρονων υλικών
 • Επιλογής και τεκμηρίωσης κατάλληλων σχημάτων Επέμβασης Συντήρησης, Επισκευής, Ενίσχυσης και Αποκατάστασης Ιστορικών και Μνημειακών Κατασκευών συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος θεμελίωσης.
 1. Η θεωρητική και η πρακτική εφαρμογή κατά τις επεμβάσεις, των αρχών της αναστρεψιμότητας (reversibility) της συμβατότητας (compatibility) και της ανθεκτικότητας στο χρόνο (durability), κατά πως ορίζονται σε διεθνείς χάρτες και έτυχαν ή τυγχάνουν επιτυχημένων εφαρμογών.
 1. Η κατάλληλη κατάρτιση επιστημονικού δυναμικού στα Παραδοσιακά Τοπικά Δομικά Συστήματα και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, που θα τους επιτρέψει είτε να στελεχώσουν αρμόδιες αρχές, είτε ως μελετητές να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε εξειδικευμένες ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας.
 1. Η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος με την επιστημονική μέθοδο έρευνας, κατά τρόπο που να τους επιτρέπει να προσεγγίζουν και να επιλύουν σύνθετα προβλήματα με ορθολογικό και τεκμηριωμένο τρόπο αλλά και που θα τους προετοιμάσει κατάλληλα, αν επιθυμούν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα Ελληνικά.

Δομή Μαθημάτων

Απαιτήσεις Προγράμματος

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 30
Μαθήματα Κατεύθυνσης 30
Μεταπτυχιακή Διατριβή 30
ΣΥΝΟΛΟ 90

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Οι  φοιτητές πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

 

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 MACOM20 Θεωρία Αποκαταστάσεων και Πράξη 10
2 MACOM21 Τεκμηρίωση και Κατασκευαστική Ανάλυση Ι 10
3 MACOM22 Τεχνικές Επεμβάσεων Αποκατάστασης Ι 10

 

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Οι  φοιτητές πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 MACOM29 Master Thesis I 10
2 MACOM30 Master Thesis II 20

 

Μαθήματα Κατεύθυνσης (Επιλογή μεταξύ κατεύθυνσης (α) Αρχιτεκτονικής, (β) Πολιτικής Μηχανικής)

Οι  φοιτητές πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

(α) Κατεύθυνση Αρχιτεκτονικής

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 MACOM23 Αρχαιολογικοί Χώροι και Ιστορικά Σύνολα 10
2 MACOM24 Τεκμηρίωση και Κατασκευαστική Ανάλυση ΙΙ 10
3 MACOM25 Τεχνικές Επεμβάσεων Αποκατάστασης ΙΙ 10

 

(β) Κατεύθυνση Πολιτικής Μηχανικής

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 MACOM26 Μηχανική της Τοιχοποιίας και Τεχνολογία Υλικών 10
2 MACOM27 Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση Ιστορικών Δομικών Συστημάτων 10
3 MACOM28 Γεωτεχνικές Έρευνες και Θεμελιώσεις Ιστορικών Κτιρίων 10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Όλα τα εξ αποστάσεως προγράµµατα σπουδών του Πανεπιστημίου προσφέρονται µε την µμέθοδο της ηλεκτρονικής µάθησης (e-learning). Για το σκοπό αυτό, φοιτητές που αιτούνται εγγραφή στα προγράµµατα αυτά, πέραν των ακαδημαϊκών απαιτήσεων του κάθε προγράµµατος, πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα:

 1. Να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή µε ηχεία. Ιδανικά, αλλά όχι απαραίτητα, να υπάρχει συνδεδεμένη κάμερα στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή.
 2. Να έχουν πρόσβαση στο ∆διαδίκτυο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο