Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ANOSIS σε συνεργασία με το φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού UNICERT προωθούν τα εξ αποστάσεως προγράμματα Προπτυχιακών- Μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου.

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα από τα πέντε ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, το μόνο με άδεια λειτουργίας σε δύο πόλεις (ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΛΕΜΕΣΟΣ). Έχει παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης από το 1965, το 2007 ξεκίνησε τη λειτουργία του ως ιδιωτικό Πανεπιστήμιο ενώ το 2011αναγνωρίστηκε από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ως ομοταγές προς τα ελληνικά ΑΕΙ.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 • Πανεπιστήμιο FREDERICK είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές προς τα ελληνικά ΑΕΙ.
 • Είναι εξ αποστάσεως. Η φυσική παρουσία απαιτείται μόνο κατά τις γραπτές εξετάσεις.
 • Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι εξετάσεις γίνονται σε εγκεκριμένες από το Πανεπιστήμιο δομές, στη Ρόδο και σε διάφορες πόλεις.
 • Έχουν ελάχιστη διάρκεια τα 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (με μέγιστη τα 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα).
 • Τα προγράμματα προσφέρονται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά και διδάσκονται από καταξιωμένους Καθηγητές.
 • Στήριξη φοιτητών μέσω υπερσύγχρονης Πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Το κόστος όλων των προγραμμάτων ανέρχεται σε €5.400.
 • Επιπλέον €35 έξοδα αίτησης, €100 έξοδα εγγραφής ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και €55 για την έκδοση του πτυχίου. Το κόστος των διδάκτρων αποπληρώνεται ως εξής:
  • Προκαταβολή πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€535) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
  • Το υπόλοιπο εξοφλείται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με το ποσό που αναλογεί στα ECTS (πιστωτικές μονάδες) των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Το κόστος όλων των προγραμμάτων ανέρχεται σε €5.490. Επιπλέον €35 έξοδα αίτησης, €100 έξοδα εγγραφής ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και €55 για την έκδοση του πτυχίου. Το κόστος των διδάκτρων αποπληρώνεται ως εξής:

Προκαταβολή εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€635) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Το υπόλοιπο εξοφλείται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με το ποσό που αναλογεί στα ECTS (πιστωτικές μονάδες) των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Για εγγραφές έως 31 Ιουλίου 2019 (early registration) προσφέρεται:

 • Έκπτωση 10% στα δίδακτρα στους κατόχους κάρτας ανεργίας σε ισχύ.
 • Έκπτωση 6,5% για όλους τους ενδιαφερόμενους

* η έκπτωση δεν λειτουργεί αθροιστικά

Τα μεταπτυχιακά που έχουν ήδη εγκριθεί μέσω ΔΟΑΤΑΠ είναι:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Πιστοποιητικό επικυρωμένο ακαδημαϊκών προσόντων με αναλυτική βαθμολογία
  (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ)
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας
 4. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας
 5. Συστατική επιστολή
 6. Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (αιτία συμμετοχής στο μεταπτυχιακό)
 7. Συμπληρωμένη αίτηση
 8. Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται από το μεταπτυχιακό)
 9. Βιογραφικό σημείωμα (Μόνο για το ΜΒΑ και το Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση)

  Επικοινωνήστε μαζί μας  Μετάβαση στο περιεχόμενο